Målsetting om enekontor for fast vitenskapelig ansatte etter campussamling

De fast vitenskapelig ansatte kan forvente seg enekontor i ny campus, skriver rektor Anne Borg i denne ytringen.

Dekaner, rektor og direktør for campusutvikling svarer på spørsmål.
- 40 prosent er en sterk forpliktelse fra arbeidsgivers side, skriver Borg, her sammen Anne Kristine Børresen, Tine Arntzen Hestbek, og Hanna Maria Jones under campusdagene på Dragvoll.
Publisert

Denne uka ble arbeidsgruppa som jobbet med kontorløsninger ved NTNU enige.

Enigheten med fagforeningene tilsier at fast vitenskapelig ansatte vil kunne påregne enekontor, mens postdoktorer og stipendiater ikke kan påregne enekontor. Det siste er heller ikke hovedmodellen for NTNU som helhet.

Den sentrale målsettingen er at antall enekontor skal tilsvare 40 prosent av det samlede antall ansatte.

40 prosent er en sterk forpliktelse fra arbeidsgivers side. Det innebærer blant annet at nye bygninger må utformes på en måte som gjør det mulig med så høy andel enekontor. Det stiller krav til omfanget av vindusareal.

Avtalen begrenser seg ikke til campussamlingsprosjektet, men vil gjelde også i det videre arbeidet med campusutvikling ved NTNU. For de som er berørt av campussamlingsprosjektet, er vi er åpne for at vi kanskje ikke kommer helt i land med nødvendig antall og andel enekontor i dette prosjektet alene. Vi må derfor kompensere gjennom andre prosjekter i den videre campusutviklingen.