NTNU co-leder europeisk satsing på hav. EU-kommisjonær for forskning: - En gamechanger

Brussel: NTNU-rektor Anne Borg besøkte EU-parlamentet som snarest for å sparke i gang EOREA – en europeisk allianse for forskning på hav. Norsk havteknologisenter på Tyholt er tiltenkt en viktig rolle.

Denne satsingen glir godt inn NTNUs profil på flere vis, understreker NTNU-rektor Anne Borg. Her signerer hun stiftelsesdokumentet mens Sophie Chauvet følger med.
Denne satsingen glir godt inn NTNUs profil på flere vis, understreker NTNU-rektor Anne Borg. Her signerer hun stiftelsesdokumentet mens Sophie Chauvet følger med.
Publisert Sist oppdatert

Tretten universiteter og forskningsinstitutter fra like mange nasjoner går nå sammen i en europeisk havallianse for forskning og utdanning. NTNU og Aix Marseille Université fungerer som koordinater i alliansen. Rektor Anne Borg og Vice President ved Aix, Sophie Chauvet, signerte stiftelsesdokumentet sammen med Maria da Graça Carvalho fra EU-parlamentet. Med EUs kommisjonær for innovasjon, forskning, kultur, utdanning og ungdom, Maria Gabriel virtuelle tilstedeværelse var EU tydelig representert.

Maria Gabriel framhevet viktigheten av å skaffe oppmerksomhet omkring havets økende betydning, også for forskere.
Maria Gabriel framhevet viktigheten av å skaffe oppmerksomhet omkring havets økende betydning, også for forskere.

Etableringen av alliansen er resultat av mange måneders forberedelser, hvor NTNUs kontor i Brussel har vært tungt involvert.

Signal: Beskytt våre hav

Kommisjonær Gabriel skulle ha vært fysisk til stede, men ble med på link fra Sofia i hjemlandet Bulgaria.

- EOREA kommer til å spille en viktig rolle i å bygge nettverk og rekruttere forskere innen det maritime området. Etableringen av alliansen sender et svært sterkt signal til mange slags aktører rundt om kring til å beskytte våre hav, sa Gabriel.

Fakta

Medlemmer i EOREA

European Ocean Research and Education Alliance

Aix Marseille Université, Frankrike

NTNU, Norge

Aalto University, Finland

DTU, Dannmark

Université Libre de Bruxelles, Belgia

HCMR, Hellas

Chalmers, Sverige

Nasjonalt forskningsråd, Italia

Universitetet i Lisboa CENTEC, Portugal

NIMRD, Romania

University of Southampton, Storbritannia

Maria da Graça Carvalho er medlem av Europaparlamentet. Portugisiske Carvalho kommer fra en sjøfarende nasjon, og ser betydningene havet har på en rekke områder.

- Vi må henlede oppmerksomheten mot hvor viktig havene er for miljøet – klimaet varmes opp ved varmere verdenshav – og for sikkerhetssituasjonen som er blitt mer akutt nå. Nye avhenger av havområdene, sier Carvalho.

EU-parlamentarikeren framhever betydningen av den nydannede alliansen.

- Den er svært viktig, fordi den kopler forskning og vitenskap på det maritime, og fordi den bidrar til å trekke til seg oppmerksomhet fra politikerne på hvor viktig havet er for våre liv.

Passer NTNUs profil

Denne satsingen glir godt inn NTNUs profil svært godt på flere vis, understreker NTNU-rektor Anne Borg.

- Dette passer jo inn i vårt tematiske satsingsområde innen hav. Vi er store innen forskning og utvikling innen det maritime, og utgjør et kjerneområde for NTNU. Havområdene blir bare viktigere og viktigere for Norge som nasjon.

Norsk havteknologisenter er tiltenkt en nøkkelrolle. Det foreligger en forskningsinfrastruktur hvor senteret blir viktig, framholder rektoren.

Det er knapt det forskningsfelt hvor havet ikke vil utgjøre et relevant mål for utforskning.

- Norge har vært gode på fiskeriforvaltning, vi er store på havbruk. Man har skipsfarten. Nå skal vi også bli store på havvind. Og vi skal få til dette på en bærekraftig måte. Man har miljøproblemstillingene, som plast i havet. Også maritim matproduksjon er viktig, hvor biologiske fag er sentral, nevner rektoren.

Så har man sikkerhetsproblematikken, og etiske problemstillinger, tematikk som gjør samfunnsvitenskapene relevante.

- I EU er det en økende bevissthet omkring havets betydning, på alle plan, slår Anne Borg fast.

Inkluderende plattform

- Vi får en hånd på rattet, sier Siri Granum Carson.
- Vi får en hånd på rattet, sier Siri Granum Carson.

Siri Granum Carson er direktør for NTNU Havrom. Carson blir den ene av to koordinater i en koordinerende rolle i en treårig pilotfase hvor EOREA sjøsetter tematiske fellesskapsprogrammer hvor europeiske forskningsmiljøer inviteres til å delta.

- Det viktige for meg er å få til en inkluderende plattform. Skal vi få til en ansvarlig havvitenskap og en bærekraftig, blå økonomi må vi gjøre det lettere å la folk melde seg på. I dag fins noen tunge spillere som er klare til å melde seg på. Vi må jobbe målrettet for å komme på banen.

- Hva får NTNU ut av dette?

- Vi får en hånd på rattet. Som folk sa i panelet her, 'kom og bank på døra vår om det er noe dere lurer på.' Vi kommer i en posisjon hvor vi blir hørt om det vi synes er viktig.

Carson framhever Carvalhos betydning i å få EOREA på plass.

- Hun har et voldsomt engasjement for havet. Hun har jobbet mye for utlysninger av midler på feltet, sier NTNUs direktør for havrom.