Trondheim og NTNU er vertskap for stor internasjonal kunstkonferanse

Den internasjonale konferansen i kunstnerisk utviklingsarbeid arrangeres for første gang i Trondheim.

Kunstakademiet i Trondheim mottok midler fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse til et pilotprosjekt, hvor samtlige av de kunstneriske konferansebidragene til SAR 2023 har blitt fagfellevurdert.
Publisert

Fra 19 til 21. april arrangeres den internasjonale SAR-konferansen i Trondheim. Det er første gang en konferanse av denne typen arrangeres fysisk i Norge.

Rektor Anne Borg holdt åpningstale da konferansen ble åpnet onsdag 19.april i Olavshallen.

I talen snakket rektor blant annet om konferansens brede relevans knyttet til de store, globale endringene vi alle må bidra til å løse. Hun pekte videre på hvordan konferansetittelen «Too early, too late» fremhever det presserende behovet for endring i samfunnet – og hvordan praksisbasert forskning gjennom kunsten spiller en viktig rolle i denne sammenhengen.

Rektor ved NTNU, Anne Borg holdt velkomsttale under den fjortene internasjonale SAR-konferansen i Trondheim.

Fagfellevurdert

Konferansen er et samarbeid mellom Society for Artistic Research (SAR) og NTNU. Konferanse finner i år sted på Olavskvartalet, Dokkhuset og Industribygget.

I årets program blir flere samtidskritiske spørsmål tematisert gjennom kunstneriske presentasjoner og legger til rette for kritisk debatt. Samtlige av de kunstneriske konferansebidragene til SAR 2023 har blitt fagfellevurdert.

- Det at samtlige av konferansebidragene er fagfellesvurdert, vil bidra til å dokumentere en viss form for kvalitetsoppnåelse og styrke kunstnerisk utviklingsarbeid som et fagfelt i akademia, sier Jacob Jessen, instituttleder ved Kunstakademiet til NTNU Nyheter.

Pier Luigi Sacco, professor i økonomisk politikk ved D'Annunzio University of Chieti–Pescara i Italia holdt presentasjon under konferansen

Forskningsarbeid definert av kunstnerisk arbeid

Programmet i Kunstnerisk utviklingsarbeid, PHKunst, ble etablert i 2018 og teller per i dag 19 stipendiater innen fagområdene billedkunst, musikk, planlegging og design, hvorav ti stipendiater er under programmet PHKunst.

Kunstnerisk utviklingsarbeid kan forstås som forskning både i og med kunst. Det vil si at forskningsarbeidet er definert av det kunstneriske arbeidet uansett medium og format.

Se hele programmet for konferansen her