Ytring

Rektor: - Ikke bruk NTNU for å legitimere økt flytrafikk, KLM

- Jeg reagerer på hvordan de bruker NTNU som et middel for å legitimere økt flytrafikk, skriver rektor Anne Borg i denne kommentaren til UAs oppslag før påske.

KLM takker NTNU for at man skalerer opp på Trondheim lufthavn. Rektor Anne Borg kan styre sin begeistring.
Publisert Sist oppdatert

I Universitetsavisa 5. april kunne vi lese at KLM er i ferd med å utvide sitt tilbud mellom Værnes og Amsterdam, med ytterligere én avgang hver dag. Flyselskapet takker samtidig NTNU for hyppige reiser på den aktuelle strekningen, og oppgir universitetet som en viktig årsak til at KLM nå utvider rutetilbudet.

KLM kobler altså NTNU-ansattes reisevirksomhet til sin suksess på strekningen. Videre kan det virke som de forsøker å vinkle denne koblingen som en gladsak i bærekraftens navn, ved å utpeke strekningen til en del av «The Sustainable Flight Challenge». KLM inviterer NTNUs studenter til å komme med gode forslag til hvordan man kan øke tilgang til, og bruken av, biodrivstoff.

Jeg støtter KLMs forsøk på å redusere sitt klimafotavtrykk, det er helt nødvendig. Men, jeg reagerer på hvordan de bruker NTNU som et middel for å legitimere økt flytrafikk.

Jeg vil understreke at et viktig mål i NTNUs miljøutviklingsplan er å redusere antall flyreiser. Vi skal kutte klimafotavtrykk som følge av reiseaktivitet med minst 50% per årsverk innen 2030 sammenliknet med 2019. Det skyldes at flyreiser er en av de aktivitetene vi NTNU-ansatte foretar oss, som har størst klimafotavtrykk.

Det er flott at KLM jobber med å utvikle mer bærekraftig teknologi, og jeg vil oppfordre dem til å gjøre alt de kan for å redusere eget klimafotavtrykk.

Så vil jeg oppfordre alle NTNUs ansatte til å ta ansvar for egne utslipp knyttet til reiser i tråd med våre retningslinjer for miljøansvarlige reiser. Dette er en viktig og nødvendig innsats for å bidra til en bærekraftig fremtid.