leder

Hvilken rektor tjener NTNUs interesser best?

Ansettelseskomiteen har gjort sitt valg. Øverst på lista står kandidaten som viderefører Anne Borgs rektorat. Nest øverst, en doldis* fra Stockholm. Hvordan har man tenkt?

Hovedbygget NTNU
Hvem er best egnet til å lede NTNU? Den beslutningen fatter styret denne uka.
Publisert Sist oppdatert

Dette er en ytring. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens mening.

*Doldis: «innflytelsesrik, men tilbaketrukket person (som har viktig stilling)» Det norske akademis ordbok.

Komiteen som er nedsatt av NTNUs styre for å velge ut, intervjue og prioritere blant kandidatene som ønsker å bli Anne Borgs etterfølger, har utvist et trøblete forhold til meroffentlighet. UAs begjæring om innsyn i hvilke av rektorkandidatene som ble innkalt til annengangs intervju ble blankt avvist. Da vi klagde avslaget innfor Felles klagenemnd, fikk vi fullt medhold. Interessant nok var de to kandidatene som nå troner øverst på innstillingslista, Tor Grande og Jan Gulliksen, enig med komiteen, og nektet å besvare UAs spørsmål om de var med videre. Men med klagenemndas vedtak fikk vi lista likevel.

Fakta

Ansettelsesrådet

I ansettelsesutvalget sitter: styreleder Remi Eriksen og styrerepresentantene fra de vitenskapelig ansatte, Ingrid Bouwer Utne og Bjørn Skallerud. Eirin Marie Skjøndal Bar (Tekna) og Thomas Ferstad (NTL) sitter fra de tillitsvalgte, studentrepresentant er Didrik Nohre Lønvik.

Da UA i forrige uke ba om innsyn i innstillingen som komiteen kom til å gi til NTNU-styret for behandling onsdag, ble ikke forespørselen en gang besvart. Men med Khronos og Universitetsavisas anstrengelser, fikk vi tak i hovedmomentene i innstillingen likevel. Så nå vet vi at et flertall setter tidligere prorektor Grande først, deretter Gulliksen, p.t. professor ved KTH. Ett av medlemmene setter Gulliksen øverst. På de neste plassene kommer Monica Rolfsen og Øyvind Gregersen. Ergo er samtlige vurdert som kompetente til jobben.

Når styret får innstillingen på sitt bord kommer diskusjonen om kandidatene til å foregå bak lukkede dører, slik praksis er når store konsern ansetter ny CEO. Hadde NTNU hatt valg på rektor, ville NTNU-folket hatt mulighet til å følge styrets overlegninger. Som det er, får vi ikke vite hvilke av kandidatenes egenskaper, målt opp mot kriteriene i jobbannonsen, tilsettende myndighet anser som utslagsgivende.

Kanskje greier reportere likevel uteske momenter i disse vurderingene siden, den som lever får se. Så langt har prosessen fått et uheldig strøk av unødvendige – og mislykkede – forsøk på hemmelighold.

Enig eller uenig?

Send oss din ytring på

Universitetsavisa har arrangert tre rektorkandidatdebatter over oppgitte tema: NTNU vs. studentene, NTNU vs. verden og NTNU vs. de ansatte. Grande, Rolfsen og Gregersen har deltatt med stort engasjement. Gulliksen valgte å takke nei, av hensyn til «prosessen.» Gulliksen avslo dessuten også å svare på fagforeningenes spørsmål til kandidatene. Dermed fikk vi ikke vite hvordan han resonnerer omkring nevnte problemstillinger.

Grande ble håndplukket av tidligere rektor Anne Borg til stillingen som prorektor for forskning og formidling. De to har jobbet tett sammen i femten år, tidligere som henholdsvis dekan og prodekan ved NV-fakultetet. Det er fair å utgå fra at Grande representerer en kontinuitet av Borgs rektorat.

Så hvilke kriterier skal Grande og Gulliksen vurderes opp imot? Vi siterer noen sentrale momenter fra utlysningsteksen:

  • «NTNU søker etter en samlende og fremtidsrettet rektor med stor faglig tyngde og gode lederegenskaper.»
  • «Som rektor skal du lede og utvikle en svært kompetent organisasjon og du vil være universitetets ansikt utad.»
  • «Som rektor skal du være en tydelig stemme og fremme NTNU og sektoren sine interesser.»
  • «Du har god forståelse for universitetets særpreg og betydningen av akademisk frihet.»

Vi ønsker NTNUs styre lykke til med en klok og reflektert diskusjon omkring ansettelseskomiteens innstilling.