Skuffet over forslaget til statsbudsjett

NTNU uttrykker i en intern nyhetsartikkel at det burde vært satt av mer penger til både bygg og forskning.

NTNU-rektor Anne Borg, her under et styremøte i september, uttrykker misnøye med at det tas midler fra Norges Forskningsråd for å finansiere opptrappingen i Langtidsplan for forskning og høyere utdanning.
NTNU-rektor Anne Borg, her under et styremøte i september, uttrykker misnøye med at det tas midler fra Norges Forskningsråd for å finansiere opptrappingen i Langtidsplan for forskning og høyere utdanning.
Publisert

- Vi trenger en enda mer kraftfull satsing på forskning og kunnskap for å kunne løse klimaproblemene og bidra til omstilling. Da er det skuffende å se at regjeringen ikke følger opp med penger, sier NTNU-rektor Anne Borg i en artikkel på NTNUs egne nyhetsside.

Artikkelen ble publisert et drøyt døgn etter at Universitetsavisa først forsøkte å få kommentarer fra NTNU på forslaget til statsbudsjett for 2022, en forespørsel som ble møtt med svar om at NTNU kom til å komme med pressemelding.

I artikkelen uttrykker rektor misnøye både med det generelle satsningsnivået og at det foreslås å finansiere opptrappingsplanene i Langtidsplan for forskning og høyere utdanning gjennom en omdisponering av Norges forskningsråd sine midler.

– Forskningsrådet er en helt sentral aktør for utviklingen av norsk forskning, og som sikrer kvalitetsutvikling og kompetansebygging på nye områder. En svekkelse av Forskningsrådet er også en svekkelse av universitetenes og høyskolenes forskningsevne, sier Borg i artikkelen.

Hva gjelder pengene til videre prosjektering av nytt samlet campus, byggestart på Ocean Space Center, samt penger til Senter for psykisk helse, er NTNUs ledelse fornøyd med at det kommer penger, men påpeker at de helst skulle hatt mer.

I artikkelen står det også at «Rektor registrerer at omlegging til ny premiemodell for pensjon gir et betydelig trekk i bevilgningen for NTNU. Her legger rektor til grunn at omleggingen skal være budsjettnøytral for oss, slik at inntrekket tilsvarer det vi får i faktisk reduserte pensjonskostnader.»

Samtidig skriver NTNU at rektor har notert seg at beregninger gjort i Oslo og Bergen viser at dette ikke er tilfellet, og at det jobbes med beregning av virkningene ved NTNU.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.