Styrevalget:

Anne C. Elster

Elster mener NTNU blir mer og mer toppstyrt, og at ansatte derfor er godt tjent med en sterk stemme i Styret.

Anne C. Elster er professor ved Institutt for datateknologi og informatikk.
Publisert Sist oppdatert

Universitetsavisa har stilt alle styrekandidatene tre spørsmål, slik at de får presentert seg for velgerne. Valget skjer 22.-24. mars.

Her finner du samlesiden med alle svarene.

Her svarer Anne C. Elster, som er en av kandidatene til NTNUs styre for de faste vitenskapelig ansatte.

1) Hvorfor ønsker du å sitte i NTNUs styre?

Styret er NTNUs øverste organ og en viktig arena for oss ansatte som ønsker å påvirke retningen NTNU tar. Universitetet blir mer og mer toppstyrt, så vi ansatte er godt tjent med en sterk stemme i Styret.

2) Nevn noen av sakene du brenner for?

  • Medvirkning – flest mulig avgjørelser må tas lokalt. Ta oss ansatte aktivt med på ideer og beslutninger som påvirker våre arbeidsvilkår, inkludert digitalisering, kontorer, lab-er og undervisningsrom.
  • Ikke la campusutvikling og sammenslåinger ta fokus vekk fra å forbedre oss på kjerneoppgavene undervisning, forskning og formidling! Visk ut søylene mellom fakultetene og campusene som i dag er til hinder for samarbeide, inkl. veiledning av masterstudenter og PhD-studenter, og hvordan det krediteres. Bruk gulrøtter!
  • Få mer fokus på etikk, psykologi, datasikkerhet og trakassering for alle ansatte — Bruk intern kompetanse!
  • Få NTNUs ledelse til å mer politisk aktivt motvirke toppstyring fra KD. Få gjerne styremedlemmer og ansatte aktivt med til å hjelpe!
  • Forbedre kommunikasjonen ovenfra. I dag er det litt vel mye “må taes via linja”
  • Rekruttering og mangfold. Som kvinne i et fagområde med stort sett menn, har jeg i alle år vært opptatt av å motivere og rekruttere jenter til teknologi fra en tidlig alder. Jeg er også veldig opptatt av at vi fanger opp de beste av våre egne kandidater til våre PhD program, og ønsker at NTNU søker et sterkere samarbeide med industrien om dette.

3) Hvorfor skal ansatte stemme på deg?

Ansatte skal stemme på meg siden jeg er en uredd representant som vil tydelig og effektivt tale de ansattes sak. Jeg brenner både for undervisning og forskning, og for å fremme NTNU internasjonalt. Jeg kan også sette meg godt inn i komplekse styresaker siden jeg kan bygge på erfaringen jeg har som 1.vararepresentant i det nåværende styret. Min fagbakgrunn innen datateknikk er også en styrke når det gjelder å forstå valg og konsekvenser av en organisasjon som blir mer og mer digitalisert.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.