Chat GPT

Fem studenter mistenkt for å bruke chatbot på eksamen

Sakene vil bli ferdigbehandlet til høsten. NTNU sier de bruker ulike verktøy for å oppdage denne typen juks, men sier det varierer mellom fagområder.

Prorektor for utdanning Marit Reitan mener man er nødt til å tenke nytt og jobbe langsiktig med både mulighetene og utfordringene med Chat GPT.
Publisert Sist oppdatert

Til tross for en betraktelig nedgang i antall mistenkte fuskesaker ved NTNU våren 2023, blir fem av i alt elleve saker knyttet til bruk av chatboten Chat GPT. Det melder Adresseavisen onsdag 12. juli.

Selv om ingen av sakene er ferdigbehandlet er det snakk om en nedgang på antall mistenkte fuskesaker i forhold til våren 2022. Da var det snakk om 131 fuskesaker.

De fem sakene vil ikke bli ferdigbehandlet før til høsten, og det er dermed først da at NTNU kan konkludere med at det har vært brukt Chat GPT.

Fakta

Chat GPT

Chat GPT er ein chatbot, eit dataprogram som er laga for å simulere ein samtale med eit menneske. Chat GPT er utvikla av det amerikanske firmaet OpenAI, og har fått mye oppmerksemd det siste året for å kunne produsere tekster som verker naturtru og passer inn i ulike sjangrar.

(https://snl.no/chatbot)

En ny utfordring rundt eksamen

I følge NTNUs regelverk er det forbudt «å generere besvarelse ved hjelp av kunstig intelligens (Chat GPT eller lignende) og levere den helt eller delvis som egen besvarelse».

Prorektor for utdanning Marit Reitan sier til Adresseavisen at det er vanskelig å uttale seg om hva som gjør at NTNU mistenker bruk av Chat GPT på en eksamen.

Likevel har hun tidligere uttalt til Universitetsavisa at NTNU bruker ulike verktøy for å oppdage bruken.

- Noe kan avdekkes gjennom det plagieringsverktøyet vi har, for eksempel ved å se på likheter mellom oppgaver der det ikke er naturleg. Men det kan også oppstå mistanke ved at en del av oppgaven har en annen språkføring enn resten, sa Reitan til UA den gang.

På samme tid innrømte hun også at NTNU ikke har full mulighet til å oppdage bruk av chatboten. Dette innrømmer hun også ovenfor Adresseavisen.

- Generelt er det nok grunn til å tro at vi ikke kan avdekke alle tilfellene der bruk av KI innebærer fusk.

Må tenke nytt

Prorektoren har flere ganger uttalt at hun mener man er nødt til å tenke nytt og jobbe langsiktig i fagmiljøene rundt hva teknologien gjør med kravene man setter til studentenes kompetanse, kunnskap og ferdigheter.

- Teknologien har kommet for å bli, og det er grunn til å tro at den vil bli videreutviklet raskt. På kort sikt prøver vi å lage eksamensoppgåver som gjør det vanskeleg å bruke Chat GPT. På lengre sikt må vi finne ut hva dette innebærer og hvordan teknologien kan bli brukt på ein god måte, sa Reitan til UA i juni.