Ytring

Digital eksamen er kommet for å bli

Digitale eksamener er den foretrukne eksamensformen blant studenter. Denne eksamensformen har også klare faglige og administrative fordeler for NTNU.

Eksamenslokalet på Sluppen står tomt store deler av året, men innleggsforfatterne forklarer at det uansett ikke vil være rasjonelt å rigge ned den komplekse logistikken som finnes på Sluppen for å bruke den andre steder når eksamen skal avvikles.
Publisert

Dette er en ytring. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens mening.

Professor Sigurd Skogestad skriver i et innlegg i Universitetsavisa 11. mars at digitale eksamener er en tidsstyv som bør avvikles, enten helt eller delvis. Slik vi forstår Skogestad ønsker han mer bruk av penn og papir under eksamen.

Vi synes ikke det er framtidsretta løsning. Det medfører et betydelig forbruk av papir, gjennomslagsark eller kopiering og digital skanning av adskillig flere oppgaver enn i dag. Og i tillegg mye merarbeid for de som skal sørge for god og forsvarlig avvikling av eksamen.

Som et bilde på hva slags apparat vi snakker om her, kan det nevnes at det i fjor ble gjennomført nærmere 302.000 enkeltvurderinger ved NTNU. Eksamensavvikling handler altså ikke bare om hvorvidt den enkelte student skriver med penn på papir, men også om de betydelige arbeidsprosessene som skal gjennomføres.

Enig eller uenig?

Send oss din ytring på

I fjor var 84 prosent av eksamenene ved NTNU i digitalt format. Det er de enkelte faglærerne som bestemmer om eksamen skal være digital eller ikke. De kjenner sitt fag, og er de mest kvalifiserte til å vurdere hvilken eksamensform som egner seg best.

Bruk av kunstig intelligens (KI) kan, som Skogestad skriver, by på utfordringer ved hjemmeeksamener. Det krever ekstra stor grad av bevissthet fra vår side når slike eksamener utformes.

Når studentene befinner seg i eksamenslokalene våre på Sluppen vil ikke KI ha den samme betydningen. Her blir pc-er «låst» ved bruk av sikker nettleser, og studentene har kun tilgang til lovlige hjelpemidler.

Det er en stor og kompleks kabal som legges hvert semester for å avvikle eksamen så smidig som mulig. I visse tilfeller kan det være nødvendig å utvide eksamensperioden.

Det stemmer at lokalene på Sluppen står tomme store deler av året. Vi ser på muligheter for å utnytte arealene til andre formål mellom eksamensperiodene, og vi oppfordrer fagmiljøene til å legge eksamener til flere deler av semesteret. Det er pc-er på Sluppen som er dedikert til eksamensgjennomføring, men det vil uansett ikke være rasjonelt å rigge ned den komplekse logistikken som finnes på Sluppen for å bruke den andre steder når eksamen ikke avvikles.

Som et apropos kan det legges til at NTNUs digitale eksamenssystem, Inspera, var helt avgjørende for at vi i det hele tatt kunne avvikle eksamen under to år med pandemi.

Derfor er vår konklusjon at digitale eksamener er kommet for å bli. Dette er en konklusjon som også studenttinget støtter.