Ansettelsen av ny underviser har tatt to år: - Vi har måttet leie inn en foreleser som pendler

Ved Institutt for elektroniske systemer har de måttet fly opp en underviser fra Kjeller dette vårsemesteret. I snart to år har de manglet underviser i faget elektromagnetisme fordi ansettelsesprosessen har tatt så lang tid.

I august starter en ny, fast foreleser i faget elektromagnetisme. Ansettelsesprosessen har pågått i to år.
Publisert Sist oppdatert

Instituttet har stått uten fast foreleser i faget siden juni 2021. Da sluttet den forrige underviseren i faget elektromagnetisme.

- Dette vårsemesteret har vi derfor vært nødt til å leie inn en underviser som pendler fra Kjeller til NTNU, sier instituttleder ved Institutt for elektroniske systemer, Thomas Tybell.

Ifølge gruppeleder og professor ved Institutt for elektroniske systemer, Astrid Aksnes, har underviseren undervist ni ganger på NTNU dette semesteret. Under hvert besøk har han hatt fire forelesninger på en dag.

- Han har som regel tatt nattoget til NTNU og flydd tilbake, sier Aksnes.

Studenter etterspør hensynet til miljøet

Enkelte studenter har reagert på at instituttet har valgt å fly opp en fagperson fra en annen kant av landet for å undervise i ett fag fremfor å finne en lokal foreleser. Dette med hensyn til klimaet og miljøet.

Aksnes begrunner valget som er gjort på denne måten:

- Det er fint at studentene er miljøbevisste. Vi har dessverre ikke lykkes med å finne riktig kompetanse lokalt, og da har vi måttet lete i hele landet. Andre undervisere ved instituttet har sprengt timeplan, så det har ikke vært rom for å la noen med korrekt kompetanse undervise faget, sier hun.

Astrid Aksnes forteller at det har vært svært vanskelig å finne en lokal foreleser med riktig kompetanse i faget elektromagnetisme. Foto: NTNU

Instituttet har måttet leie inn en underviser fordi ansettelsesprosessen tar lang tid. Instituttet har i likhet med andre institutt ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk en hovedvekt av utenlandske søkere til stillingene sine.

Mister de beste kandidatene

Hele ansettelsesprosessen, fra utarbeidelse av stillingsannonsen til oppstart på NTNU tar ofte mellom ett til to år.

- Dessverre mister vi ofte de beste kandidatene i prosessen, nettopp fordi ansettelsen tar for lang tid. Kandidatene får andre tilbud, sier Aksnes.

I tillegg skal alle kandidatene vurderes av en ekstern oppnevnt nemnd. Denne prosessen tar også lang tid, ifølge Aksnes.

Hvordan kan man gjøre ansettelsesprosessene mer effektive?

- Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre ansettelsesrutiner. Det er flere deler av prosessen som kan forbedres blant annet tiden vi bruker på sakkyndigvurderinger av kandidater, avslutter Aksnes.