Bachelorstudenter skal samarbeide om å løse samfunnets utfordringer

Piloten tverrfaglig profil skal gi studenter «radikal tverrfaglighet» på bachelornivå.

Samarbeid på kryss og tvers tar et steg til når pilotprosjektet Tverrfaglig profil starter opp. Illustrasjonsfoto.
Publisert Sist oppdatert

- En av inspirasjonene til denne piloten er forståelsen av NTNUs særegenhet. Vi har en bred portefølje og kompetanseprofil, fra teknologifag, via samfunnsvitenskap og humaniora og til profesjonsfag som medisin. Da er det viktig å se på hvordan en best kan utnytte dette, sier Malin Noem Ravn ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

Piloten Tverrfaglig profil er et samarbeidsprosjekt mellom Fremtidens Humsam-studier og Fremtidens teknologistudier, har Eksperter i team-seksjonen med som rådgivere og er opprettet på bestilling fra prorektor for utdanning. Ravn er selv med i prosjektledelsen til Fremtidens Humsam-studier.

- Radikal tverrfaglighet

De tverrfaglige profil-pilotene er satt sammen på tvers av humaniora, samfunnsfag og teknologifag, noe som ifølge Ravn gir en radikal tverrfaglighet. Det er likhetstrekk med Eksperter i Team, men en forskjell er at mens Eksperter i team foregår på master-nivå er Tverrfaglig profil fire bachelor-emner. Tre eksisterende som studenter velger selv på tvers av fag og et felles signaturemne som inkluderer det endelige prosjektet.

- Mens Eksperter i team primært handler om relasjonskompetanse og samhandling skal Tverrfaglig profil også gi faglig kunnskap som er relevant for de store samfunnsutfordringene, sier prosjektlederen for den andre halvparten av samarbeidet, Geir Øien.

- Dette skal være et frivillig tilbud til studentene som utvider menyen de kan velge fra sammenlignet med i dag.

Han viser til hvordan studenter ved amerikanske universiteter har en «major» og en «minor» når de uteksamineres. Førstnevnte er det studenten har spesialisert seg i, sistnevnte noen tilleggsemner som kan være koblet til spesialiseringen, men som også kan være noe helt annet.

Forøvrig kan det nevnes at inspirasjonen fra amerikanske universiteter inntil nylig gjorde seg sterkt gjeldende i pilotens arbeidstittel som da var nettopp «Minors».

- Skal vi virkelig bringe humaniora, samfunnsfagene og teknologi sammen for å løse store samfunnsutfordringer kan en ikke bare sette dem til å samhandle. De må også få tilbud om å ta emner, både innad og på tvers av studieområdene, som gir relevant fagkunnskap før de kan gå igang med å løse problemene sammen. Slik kan en bidra konstruktivt til å finne løsninger på komplekse samfunnsproblemer, sier Øien.

- Den bredden NTNU har gir studenter en særegen mulighet til å jobbe og samarbeide på tvers av fag. Vi har sett gjennom intervjuer vi har gjort i dette prosjektet med eksterne samfunnsaktører, at tverrfaglig samarbeidskompetanse er noe som etterspørres og forventes av det arbeidslivet de kandidatene vi uteksaminerer skal bevege seg ut i. Tverrfaglig samhandlingskompetanse er svært arbeidslivsrelevant, sier Ravn.

- Ingen svakhet å ikke kunne alt

Tverrfaglig profil vil bestå av fire emner på totalt 30 studiepoeng. De tre første plukkes blant de eksisterende, mens det siste vil være et eget signaturemne hvor samarbeidsprosjektet skal gjennomføres. Målet er at et sted rundt 100 studenter skal ta signaturemnet våren 2023. Før det må de første ordinære emnene tas høsten 2022 slik at studentene har en forståelse for hverandres fagfelt før samarbeidet starter.

- En viktig del av dette med tverrfaglig samarbeidskompetanse er å ikke bli skremt av andres kunnskap. Det er ingen svakhet å ikke kunne alt som enkeltperson, og vi trenger at mange typer kompetanse samhandler for å få til viktige ting.

Det studentene derimot skal lære er å være trygge på egne kompetanse, og hvordan den kan brukes i møte med andres kompetanse for å gjennomføre et prosjekt.

Viktig del av Fremtidens humsam-studier

Slik vil Tverrfaglig profil også bli et viktig moment i utviklingen av Fremtidens humsam-studier.

- Det å tydeliggjøre hvordan kompetansen kan omsettes i samfunnet er en av de tingene vi har pekt ut som noe vi må bli bedre på i forbindelse med Fremtidens humsam-studier. Så og si alle får seg jo relevant jobb, men det er en del usikkerhet og famling, sier Ravn.

Konkretisering, tydeliggjøring og bevisstgjøring av kompetanse er noe Tverrfaglig profil forhåpentligvis vil bidra til, slik Eksperter i team har gjort på master-nivå.

- For oss på Humsam-siden er det er viktig at dette skal være samfunnsaktuelt, sier Ravn og legger til:

- Det handler om de store samfunnsutfordringene. Om å bruke de evige teoriene for å forklare og forstå det som skjer her og nå, og om å tørre å hive seg med i debattene.