Konklusjon:

Ikke brudd på Arbeidsmiljøloven i varslene mot dekanen 

- Ledelsen tar grep nå, men det har dessverre tatt for lang tid, sier tillitsvalgt Rolf Kristian Snilsberg. Undersøkelsene av varslene viser at det ikke har vært brudd på arbeidsmiljøloven ved IE-fakultetet. 

Ingrid Schjølberg
Dekan Ingrid Schjølberg fikk mange varsler rettet mot seg i 2023.
Publisert Sist oppdatert

Varslene som har kommet inn mot dekan ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, Ingrid Schjølberg, er nå undersøkt. Det er konkludert med at det ikke foreligger brudd på arbeidsmiljøloven, ifølge HR. 

- Det er godt at sakene er avsluttet. Når en er i slike prosesser, så blir mye satt på vent fordi prosessen krever det. Nå skal vi arbeide videre sammen etter de planene som er lagt. Det ser jeg fram til, kommenterer dekan Ingrid Schjølberg.

Jobber med arbeidsmiljøtiltak 

Arbeidet med å rydde opp i problemene ved fakultetsadministrasjonen fortsetter. IE-fakultetet har etablert et internt prosjekt som skal følge opp arbeidsmiljøtiltak for de berørte delene av fakultetsadministrasjonen ved IE, og det er innhentet ekstern bistand fra Lars Asle Einarsen, som er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi.

Det interne prosjektet består av lokale fagforeningsrepresentanter, lokalt verneombud, seksjonsleder og ledelsen. Det er i tillegg opprettet en styringsgruppe som består av sentrale fagforeningsrepresentanter, hovedverneombud, HR/HMS avdelingen og IE-ledelsen. Denne gruppen holdes orientert og gir råd om videre arbeid.

 - Arbeidet med å sikre gode rammer og forankring og en plan for det videre arbeidsmiljøarbeidet er godt i gang. Vi gjør et grundig forankrings- og medvirkningsarbeid slik at ansatte og tillitsvalgte får medvirke til å prioritere tiltak. Vi har hatt flere møter og vil fortsette arbeidet rett over sommeren, sier Schjølberg.

- Har tatt for lang tid

Tillitsvalgt Rolf Kristian Snilsberg, som representerer Tekna, sitter i arbeidsgruppen. 

- Jeg, sammen med to andre fagforeningsrepresentanter og lokalt verneombud på IE fakultetsadministrasjonen er med i en lokal arbeidsgruppe. Vi har  ekstern bistand fra Lars Asle Einarsen, sier Snilsberg. 

De andre to fagforeningsrepresentantene er Knut Andreas Holt (NTL) og Elin Merethe Todal (NITO). 

Han sier prosessen er i gang, men ble litt avbrutt av streiken. 

- Den fortsetter framover nå og jeg syns ledelsen virker å ta utfordringene på alvor og tar grep for å løse de, men det har dessverre tatt for lang tid, sier Snilsberg.

Problemene kan bli større

Han sier slike prosesser alltid har en tendens til å ta for lang tid.

- Det er en god del personer som skal involveres og da tar det tid. Dermed kan også problemene bli større, sier Snilsberg.

Ingrid Schjølberg sier seg enig med Snilsberg: - Ja, dette har tatt for lang tid, svarer hun. 

UA har spurt lokalt hovedverneombud ved IE-fakultetet, Erik Wessel-Berg, om kommentar til arbeidet som gjøres, men han ønsker ikke å kommentere saken.

Følg UA på Facebook og Instagram.