varslersak

- Jeg er lei meg, og tar det tungt

Universitetsavisa ba dekan Ingrid Schjølberg om kommentar til karakteristikkene av henne og hennes lederstil som er framkommet i varsler mot henne. Dekanen ba om å få svare på spørsmål via epost.

- Vi skal jobbe sammen om dette, og det er ingen tvil om at ansvaret for oppfølgingen ligger hos meg., skriver dekan Ingrid Schjølberg i sine svar på anklagene mot hennes lederstil.
Publisert Sist oppdatert

- UA har gått gjennom flere varsler mot deg, hvor du kritiseres for å anvende hersketeknikker som latterliggjøring, ydmykelse og gjengjeldelse. Du anklagers for destruktiv ledelse, og for å håndtere saker utenfor regulære kanaler. Medarbeidere rapporterer om at de kjenner seg mobbet, og føler skam. Hva tenker du om disse påstandene om deg og din lederstil?

- Jeg er lei meg, og jeg tar det tungt. Det var ikke hyggelig å lese disse varslene. Ingen skal være i tvil om at jeg tar dette på stort alvor.

- Hva gjør du for å rette på forholdene som kritiseres?

- Vi er aldri utlært som ledere, og må alltid ha fokus på å lære og videreutvikle oss. Det gjelder også meg. Forhold som er tatt opp i varslene har vært undersøkt av NTNUs HR- og HMS-avdeling. Som følge av varslene har det ved fakultetsadministrasjonen vært en egen gjennomgang av arbeidsmiljøet i deler av administrasjonen. Gjennomgangen er også utført av NTNUs HR- og HMS-avdeling. Gjennomgangen har resultert i forslag til ulike tiltak. Disse omfatter blant annet utvikling av bedre informasjonsflyt, kulturbygging samt bedre kommunikasjonen mellom ledelsen og fakultetsadministrasjonen. Arbeidet med å følge opp tiltakene vil skje i et eget prosjekt, koblet til oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen. Jeg opplever at alle involverte er konstruktive og at vi sammen skal se fremover.

- Hva er det å si om arbeidsmiljøet ved fakultetsadministrasjonen og ved fakultetet som helhet?

- Selv om arbeidsmiljøet for fakultetet som helhet er godt er det viktig å erkjenne at det er utfordringer i deler av fakultetsadministrasjonen. Vi skal jobbe sammen om dette, og det er ingen tvil om at ansvaret for oppfølgingen ligger hos meg. Det er viktig at vi sammen utvikler gode tiltak. Denne gjennomgangen har gitt oss et viktig korrektiv. Arbeidsmiljø vil bli et enda viktigere tema i ledermøtene fremover.

- Hvordan vurderer du din situasjon som dekan, sett i lys av kritikken som framkommer i varslene mot deg?

- Det er klart dette er tungt og krevende. Samtidig opplever jeg god støtte og gode tilbakemeldinger fra mange. Det gjør godt. Nå er viktig at vi tar vare på hverandre og ser fremover, og jeg vil legge vekt på at de tiltakene som blir utviklet, blir gjennomført, skriver dekan Ingrid Schjølberg.

Dokumentet Schjølberg refererer til, som er utarbeidet av HR/HMS-avdelingen, har UA bedt om innsyn i. Fredag morgen mottok vi avslag på innsyn. 

 

Følg UA på Facebook og Instagram.