Hvert tredje varsel ved NTNU gjelder IE-fakultetet

14 av 42 varsler UA har fått innsyn i omhandler forhold ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk. - Jeg tar det høye antallet varsler på alvor, sier dekan Ingrid Schjølberg.

Dekan Ingrid Schjølberg sier det nå blir tatt tak i problemene ved IE-fakultetet.
Publisert Sist oppdatert

UA har fått innsyn i varsler ved NTNU i 2023 og starten av 2024, til sammen 42 varsler.

Les eksempler på varsler som er kommet inn ved NTNU her.

Til sammen er 14 av varslene fra Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk. Dette er langt flere enn ved andre fakulteter, og betyr hvert tredje varsler kommer fra dette fakultetet. Ved MH-fakultetet er det ni varsler, men der dreier sju av varslene seg om ett og samme forhold.

UA har tidligere omtalt de fleste av varslene ved IE-fakultetet. Les mer om disse varslene her. Dekan Ingrid Schjølberg beskyldes i enkelte av disse varslene å bedrive destruktiv ledelse. 

Nytt varsel

I et nytt varsel fra januar 2024 ved IE- fakultetet skriver varsleren at «..situasjonen har utviklet seg og medført en betydelig forverring av arbeidsmiljøet». Vedkommende skriver også om en medarbeider som er pålagt å forbli på hjemmekontor og er nektet retur til sitt arbeidssted av ledelsen. Varsleren hevder at ledelsen har oppfordret de ansatte til å «støtte denne beslutningen». Varsleren skriver at denne belastende situasjonen er ikke akseptabel for de som ikke støtter avgjørelsen, og mener den utgjør et alvorlig brudd på arbeidsmiljøloven. 

- Bekymringene blir grundig undersøkt

Dekan Ingrid Schjølberg ved IE-fakultetet fastslår at det er et høyt antall varsler og bekymringsmeldinger i 2023 ved IE fakultetet. Hun svarer på spørsmålene skriftlig på mail.

- Jeg tar varslene på alvor. Forhold som er tatt opp i varslene og bekymringene blir grundig undersøkt. Det er så langt ikke avdekket brudd på loven, men alt er ikke ferdig behandlet, sier Schjølberg

Hun sier at når det gjelder fakultetsadministrasjonen, så har IE-fakultetet etablert et internt prosjekt som skal følge opp tiltak, og det er innhentet ekstern bistand. 

- Å komme i gang med prosjektet har tatt tid, men det jobbes nå med grundig forankring- og medvirkning. Det etableres et tett samarbeid med arbeidstakerorganisasjoner og verneombud. Vi arbeider med hvordan arbeidet skal organiseres, mandat og mål, tidsplan samt faglige metoder som skal benyttes i oppfølgingen, sier Schjølberg.

Universitetsavisa har begjært innsyn i rapporten fra den interne gjennomgangen av arbeidsmiljøet ved fakultetsadministrasjonen, men har fått avslag på begjæringen.

 UA har også bedt Schjølberg kommentere varselet om en person som må sitte på hjemmekontor. Hun svarer at hun ikke kan svare på spørsmål om enkeltansattes arbeidsforhold.

- Pågående konflikter gir mange varsler

HR- og HMS-direktør Arne Kr. Hestnes kommenterer at det på NTNU sett under ett er noe færre varsler i 2023 enn det har vært tidligere år.

I 2021 kom det inn 77 varsler.

- Vi vet ikke helt hvorfor. Generelt kommer det mange varsler når det er press i organisasjonen. Så når når det er store konflikter, får vi også flere varsler, sier Hestnes. 

- Det er flest varsler fra IE-fakultetet i år?

- Ja, der har vi en pågående konflikt, så det ser vi sammenheng med dette, sier Hestnes.

Rektor behandler IE-konflikten

Han tror ikke nedgangen i antall varsler generelt har sammenheng med at folk ikke vet hvordan de varsler.

- Hvis du spør tilfeldige NTNU-ansatte på Stripa, så vet de kanskje ikke om Sifra-kanalen. Men vi ser at når folk får behov for å varsle, så finner de ganske fort ut av hvordan det gjøres, sier Hestnes.

Vanligvis er det dekanen ved det enkelte fakultetet som har hovedansvaret for å følge opp varsler. Men ved for eksempel IE-fakultetet vil prosessen være annerledes. 

- Siden kritikken der dreier seg om dekanen, vil det være rektor som behandler den saken, sier Hestnes.

Her er Sifra-sida.

Ved de andre fakultetene har det kommet inn mellom null og tre varsler.

Følg UA på Facebook og Instagram.