Ytring

Arne B. Johnsen kommer med noen rettende ord

Innleggsforfatter presiserer at han undrer om Tyholt var beste stedet nå når det skal satses så store beløp som det blir i sitt svar til Sverre Steen.

Arne B. Johansen er professor emeritus ved NTNU Vitenskapsmuseet.
Publisert

Jeg er lei for at jeg uttrykte meg så uklart, og glad for at jeg får komme med noen rettende ord:

1) Jeg har ikke ment, og heller ikke sagt, at Osebergskipet var en dårlig sjøbåt til sitt bruk, men at det har fått nordmenn til å tro at Norge «alltid» har vært en stor sjøfartsnasjon: De fleste livsviktige båter i det som nå heter «Norge» i gammeltida ligger helt andre steder enn i Slagen, og var nok mer sjødyktige på åpent hav. De er bare vitret bort fordi man ikke kostet på dem blåleirebeskyttelse.

2) Flinttransporten fra Danmark gjennom flere tusen år er gode bevis på bygging og bruk av havdyktige båter. Hvor båtbyggerne og båtmannskapene hørte hjemme, vet jeg ikke. Hele Norden og hele Kyst-Europa var med i utvikling og bruk av havbåter i alle tider. Det er forresten pussig at Slagenraffineriet ligger nær Oseberg. Jeg var der da raffineriet var et nytt løft for Industri-Norge. Nå legges det ned.

3) Jeg har bare sagt at hydrofoiler og katamaraner åpenbart kom til Norge utenfra. Jeg mener at jeg opplevde det selv. At man senere har forsket på dem på Tyholt håper jeg da, f.eks. med materialer, skrogformer, propeller og styring. Men jeg visste ikke at selve båtformene ble utviklet på Tyholt, og ikke i Italia eller andre land. Jeg beklager at jeg har beholdt slik feilinformasjon.

4) Jeg har ikke sagt at det er umulig å forske på havet i et anlegg på Tyholt. Jeg lurte bare på om Tyholt var beste stedet nå når det skal satses så store beløp som det blir, selv etter ny-regjeringens spareplan. Selvsagt kan man studere sjøfarkoster både i basseng og på papir på Tyholt. Men kunne man ikke heller etablere alt nede ved sjøen der både monsterbølger, vannliv og havbunn finnes? Når Steen bemerker at man OSC også skal ha flere forskningsenheter ved stranda, viser det bare at denne tanken ikke er helt på jordet. Forskningsfartøy og bunninstallasjoner må nok også til, etter det jeg forstår.

LES OGSÅ: Og begrunnelsen for OSC er?
LES OGSÅ: Ocean Space Centre er godt begrunnet