styremøte ved ntnu

Problem: NTNU bruker for lite penger

NTNU har bygd opp avsettinger med 77 millioner kroner hittil i år, til 951 millioner, noe som tilsvarer 13 prosent av bevilgningen fra KD. Budsjettavvik så langt er på 293 millioner.

- Vi mister prosjektledere fordi vi ikke kan tilby betingelser de tilbys i privat sektor, sa Bjørn Haugstad.
Publisert Sist oppdatert

Avdelingsdirektør Knut Aspås ved NTNU virksomhetsstyring orienterte NTNU-styret om underforbruket. Årsaker til underforbruket kommer, ved siden av lavere energikostnader og besparelser grunnet mindre eksamen med tilsyn i vårsemesteret, av at en rekke tiltak på eiendomsområdet er stilt i bero.

Det dreier seg om reduserte anskaffelser til eiendomsbudsjett, forsinkede leveranser til teknisk infrastruktur, samt forsinka gjennomføring av eiendomsprosjekt.

På fakultetene skyldes avviket høyere inntekter enn budsjett samt lavere kostnader til lønn og investeringer.

Mister folk

Av aktuelle tiltak nevnte Aspås ekstra investeringer i IT-infrastruktur samt strategiske kjøp av eiendommer.

OI-direktør Bjørn Haugstad viste til utfordringer med å holde på nøkkelspersonell som en av forklaringene på at man ikke får satt i gang prosjekter.

- En viktig årsak til problemene er bemanningsproblemer i eiendomsavdelingen. Vi opplever at vi mister prosjektledere til private virksomheter som tilbyr lønn vi ikke kan møte, sa Haugstad.

Direktøren formante forsamlingen om at man ikke må sette i gang for store avsetninger. Han minnet om at man ikke kan forvente større bevilgninger fra sentralt hold de nærmeste årene.

- Vi må ikke komme i en situasjon hvor vi bruker penger bare for å bruke penger, sa Bjørn Haugstad