Blackboard kan være en saga blott i 2025

Etter åtte år må NTNU igjen ut på anbudsrunde for nytt e-læringssystem. Denne gang vil de velge det samme som resten av sektoren.

Fem år er gått siden NTNU tok i bruk Blackboard. Nå begynner forberedelesene til en ny anbudsrunde om e-læringssystemer.
Fem år er gått siden NTNU tok i bruk Blackboard. Nå begynner forberedelesene til en ny anbudsrunde om e-læringssystemer.
Publisert

- Om noen år vil vi ha hatt Blackboard i åtte år, noe som er grensen i det offentlige anskaffelsesregelverket. Så da må vi legge ut et nytt anbud, sier Morten Sørlie, seksjonssjef for læringsstøtte ved NTNU.

Da Blackboard i 2017 tok over for It's Learning var det alt annet enn en smidig overgang. Faglærere og studenter klaget på det de oppfattet som et tungrodd system og sikkerhetshullene var så store at studenter selv klarte å sette karakter.

Samtidig stilte NTNU store ressurser til rådighet for å lære opp brukerne, uten at det virket som om de som klaget på systemet var interessert i å lære seg det. Seks år senere har det verste av støyen lagt seg, og de fleste har nok vent seg til systemets særegenheter.

- Det er ikke avgjort hvilket system vi går for, men det som er vedtatt er at NTNU ønsker å ha samme plattform som resten av landet. Derfor blir vi med på anbudet til Sikt (statlig forvaltningsorgan som leverer tjenester til høyere utdanning, red. anm.), sier Sørlie.

Og selv om det ikke er avgjort hvilket system som vil bli valgt kan dette bety slutten for Blackboard ved NTNU.

Majoriteten valgte Canvas

Sist det ble lagt ut et felles anbud for hele sektoren var nemlig Blackboard en av seks tilbydere, men da de tre beste ble plukket ut til videre testing, lå tilbudet fra Blackboard igjen på skrivebordet. Enden på visen ble at Canvas ble det foretrukne systemet, med åpning for at institusjonene kunne velge å bruke Brightspace eller Neo.

- For oss vil det ha mye å si at vi er på samme system som resten av sektoren. Det vil blant annet gjøre det enklere for gjesteforelesere fra andre institusjoner, og det vil gi stordriftsfordeler, sier Sørlie og legger til:

- Men om det systemet heter Blackboard, Canvas, It's Learning eller noe annet det vet vi ikke før etter anskaffelsesprosessen. Fremover vil vi involvere organisasjonen for at NTNU skal spille inn våre behov i anbudet som Sikt gjennomfører.

Sikt: - Forstår frustrasjonen

I Sikt er det Vegard Moen, seksjonsleder for undervisningstjenester, som styrer med disse anbudene. Han forteller at det ikke bare er e-læringssystemene som skal ut på anbud om noen år. Også tjenestene for digital eksamen og plagiatkontroll følger samme tidslinje.

- Jeg forstår jo at det er en frustrasjon rundt at det stadig dukker opp noe nytt, og jeg merker at fagmiljøene synes åtte år er kort tid, men samtidig kommer det mye godt med åtteårs-regelen i offentlige anskaffelser, sier Moen.

Han peker både til at en slipper å havne i en monopolsituasjon med de ulempene det kan føre med seg, men også at det skjer mye på åtte år. Nye aktører vokser frem, og det gjør også ny teknologi.

Moen ble ansatt akkurat i tide til å ta imot resultatet av forrige anbudsrunde. Selv om det var åpning for å velge Brightspace eller Neo forteller han at samtlige institusjoner som var med på anbudet endte med Canvas.

Fornøyd med Canvas

- Vi merker jo at sektoren har lyst til å gå i takt. Når noen først velger noe er det større sjans for at den neste også velger det samme. Og det kommer ikke nødvendigvis av systemets fortreffelighet, men at mye jobb allerede er gjort når en velger det samme, sier Moen og legger til:

- Hvis for eksempel den første som tar i bruk systemet tar seg av store avklaringer rundt personvern slipper jo den neste aktøren å gjøre en like stor jobb. Noe annet som også spiller inn er samarbeid om utvikling av integrasjoner i systemet.

I tillegg har Canvas fått gode skussmål av de forskjellige universitetene og høyskolene, ifølge seksjonslederen.

- Slik vi oppfatter det er sektoren veldig fornøyd med systemet, og det er ikke veldig populært å tenke på at det kanskje skal byttes ut. Tilbakemeldingene vi får er at det er lett å bruke og lett å forstå, samtidig som det er et sted mellom 400 og 500 eksterne tjenester som er ferdigintegrerte, slik som Panopto (videosystem som blant annet brukes i undervisning, red. anm.). I tillegg har det vært stabilt, noe som er viktig, og systemet har hatt en god utvikling.