styremøte

I dag diskuterer de hvilken retning NTNU skal ta de kommende årene

Ålesund: «Utviklingsavtalen» er den anonyme tittelen på NTNUs viktigste dokument. I dag får styret avtalen på sitt bord. UA strømmer debatten.

Styreleder Remi Eriksen speider etter medlemmer som ennå ikke hadde innfunnet seg til møtet.
Styreleder Remi Eriksen speider etter medlemmer som ennå ikke hadde innfunnet seg til møtet.
Publisert Sist oppdatert

Styremøtet åpnes for strømming fra cirka 10.50. Se strømmen lengre ned i artikkelen.

Utviklingsavtalen erstatter årsplanen, og er med det NTNUs eneste periodiske dokument. Den ble tatt i bruk som prøveordning i 2016, og utformes i tett dialog med Kunnskapsdepartementet.

Fakta

Utviklingsavtalen

«Utviklingsavtalene har som formål å bidra til høy kvalitet og en mangfoldig høyere utdanningssektor gjennom tydelige institusjonsprofiler og god arbeidsdeling mellom utdanningsinstitusjonene» skriver KD på sin hjemmeside. Les mer om avtalene her.

«En utviklingsavtale er en skriftlig, men ikke-juridisk, avtale der partene blir enige om et sett med mål som skal gjelde over en periode på tre til fire år»: Nifu evaluIuerte ordningen, les om rapporten her.

Samtlige universiteter og høgskoler satt i møte med KD før sommeren for å enes om utformingen av avtalen. Det er fakultetene – og Fellesadministrasjonen – som har det operative ansvaret for å realisere planen innenfor sine enheter. Rektor rapporterer til Styret om progresjonen på årlig basis.

3 mål

I torsdagens møte skal NTNU-styret diskutere utformingen av avtalen for perioden 2023-2026. Avtalen består av tre hovedtiltak. NTNU skal:

- utvikle sin rolle som pådriver og partner for en bærekraftig utvikling

- styrke lærings- og arbeidsmiljøet og utvikle ansattes kompetanse

- utvikle seg som ledende, internasjonalt universitet.

12 parametere

Til disse hører i alt tolv parametere, som fordeles under delmålene:

NTNU anvender hovedprofilen og den faglige bredden til å utdanne kandidater med bærekraft-og omstillingskompetanse.

NTNU styrker tilbudet om livslang læring.

NTNU gjennomfører Framtidas teknologistudier og Framtidas Humsam-studier.

NTNU skaper innovasjon, utvikling og omstilling ved at forskingsbasert kunnskap og ny teknologi blir tatt i bruk.

NTNU skal være et foregangsuniversitet for bærekraft i egen drift.

NTNU styrker læringsmiljøet til studentene for å legge til rette for økt læring og trivsel.

NTNU utvikler attraktive campuser og infrastruktur som bidrar til fremragende lærings-og arbeidsmiljø og høg faglig kvalitet.

NTNU arbeider systematisk for å utvikle ansattes kompetanse og karriere.

NTNU legg til rette for at vesentlig flere faggrupper etablerer seg på et dokumentert høyt internasjonalt nivå.

NTNU utvikler og styrker samarbeid og partnerskap med internasjonalt ledende fagmiljø.

NTNU utvikler og deler kunnskap og teknologi som bidrar til å møte globale utfordringer.

NTNU stimulerer til internasjonal mobilitet og rekruttering som sikrer mangfold og kvalitet.

Viserektor og digitalisering

Styret skal også diskutere ansettelse av ny viserektor ved NTNU Ålesund ettersom Anniken Magerholm Fet ønsker å fratre før åremålet går ut. Man vil også få seg presentert status for digitaliseringsprogrammet ved universitetet.

Kjøreplan for møtet

NTNU-styret benker seg for høstens første møte, som avvikles på campus Ålesund.
NTNU-styret benker seg for høstens første møte, som avvikles på campus Ålesund.