Fra trafikkork til bussparadis

En rekke miljøtiltak skal gjøre livet lettere for brukerne av kollektivtransport i Gløshaugen-området. Denne uka fikk de ansatte i Miljøpakken beskjed om hva kollektivsatsinga vil koste. Antatt pris: 60 mill.
Perleporten: Bredere vei skal bedre framkommeligheten.  
    
      (Foto: Alex Booker)

Perleporten: Bredere vei skal bedre framkommeligheten.   Foto: Alex Booker

Målet er å få bussen fortere fram, og at det skal bli tryggere for syklister og fotgjengere å ferdes i området Høgskoleringen, Richard Birkelands veg og Strindvegen. Overhalinga starter tidligst i 2017 og ble enstemmig vedtatt i bystyret tidligere i høst.

Den antatte kostnaden på 60 millioner kroner er basert på reguleringsplanen og og har en usikkerhet på +/- 20 prosent. Endelig kostnad blir først klart når entreprenørene leverer inn anbud.

Det er ei gruppe i Miljøpakken, sammen med sin konsulent, som har regnet på hva det vil koste å iverksette alle disse tiltakene.

Stor gjennomfart

NTNU ønsket i sitt høringssvar å stenge Høgskoleringen for gjennomgående biltrafikk, men fikk ikke gehør hos Rådmannen og byens politikere.

- Vi så ingen annen løsning enn å la bilene kjøre gjennom Høgskoleringen som i dag. En stenging kan føre til økt trafikk i boliggatene, og det er lite ønskelig, sier prosjektleder Aslak Heggland hos Miljøpakken.

Mesteparten av strekninga i dag er nettopp gjennomgangstrafikk. Det er svært mange syklister og gående i området og framkommeligheten for bussene er dårlig i rushtida. Særlig krysset Strindvegen/Richard Birkelands veg fungerer som en propp når trafikken er på det høyeste.

I Richard Birkelands vei gjennom Perleporten kjører det 7 000 biler i døgnet, og i Høgskoleringen 6 600 biler. Dette er beregnet ut fra et årlig gjennomsnitt.

En av Trondheims mest brukte bussruter, nummer 5, går gjennom dette området fra sentrum på vei til Dragvoll.

LES OGSÅ: Rekker Solveig Bøe forelesninga klokka 08.15 når hun reiser med bussen?

Luksusventing med superbuss

For å få bussene raskere fram, blir nå dagens fire holdeplasser slått sammen til to. Det nyoppussede området for holdeplassene blir 40 meter lang og vil ligge ved kjemihallen i Høgskoleringen. Holdeplassen får superbusstandard:

- Det betyr blant annet at bussen stopper i veibanen i stedet for å svinge inn i ei busslomme, plattformen blir av høy kvalitet, det blir varme på fortauet og det skal bygges et leskur, der det til enhver tid gis god informasjon om avganger og forsinkelser, forklarer Heggland.

Det skal være mulig for to leddbusser å stå etter hverandre på holdeplassene.

Den nye holdeplassen i Høgskoleringen blir 40 meter lang.  

Den nye holdeplassen i Høgskoleringen blir 40 meter lang.  

 

Stenger avkjørsler

For å legge forholdene enda bedre til rette for bussene, foreslås krysset Høgskoleringen/Alfred Getz’ vei stengt. Argumentet for dette er å unngå uønsket gjennomgangstrafikk. Avkjørsel til Alfred Getz’ vei 2A og 2B fra Høgskoleringen skal også etter planen bli stengt.

Krysset Høgskoleringen/Sem Sælands vei og krysset Høgskoleringen/Kolbjørn Hejes blir foreslått endret fra veikryss til avkjørsler.

Tryggere vei for syklistene

Syklistene skal også få bedre kår som følge av Miljøpakkens tiltak. Det blir sykkelvei langs hele strekninga, og en buffer (refuge) skiller syklistene fysisk fra bilistene.

Også fotgjengerne får en refuge i gangfelt mellom kjøreretningene for å gjøre det sikrere å krysse veien.

Som UA har skrevet om tidligere, skjer det også endringer i tilknytning til Perleporten. Aslak Heggland opplyser at inngangspartiet til Richard Birkelands veg 2 B vil bli bygd om. Det gjør det mulig å få bredere vei ved Perleporten.

Skjerming av nanolaben

Ifølge prosjektleder Heggland skal Miljøpakken samarbeide med NTNU i tida framover for å utarbeide en tiltaksplan for å skjerme NTNUs nanolaboratorium.

- Nanolaben er ømfintlig for rystelser, så vi har hatt en del diskusjon om hvordan vi kan løse det. Tiltak vil bli iverksatt for å begrense rystelsene, både underveis i byggearbeidet og når anlegget er ferdig, sier han.

I dag er det en bussholdeplass utenfor bygningen, der stopp og oppbremsing fører til rystelser. Når denne holdeplassen nå legges ned og flyttes, vil det blant annet bedre forholdene for laben.

Som nevnt blir ikke byggestart før tidligst i 2017. Dette av hensyn til byggearbeidene i Dybdahls veg, Tanken er at disse bør ferdigstilles før man setter i gang veiearbeid i Strindvegen.

Oversiktskart. Den blå streken viser hvor Miljøpakken vil sette i gang miljøtiltak: I Høgskoleringen, Richard Birkelands veg og i deler av Strindvegen.  
    
      (Foto: Multiconsult AS)

Oversiktskart. Den blå streken viser hvor Miljøpakken vil sette i gang miljøtiltak: I Høgskoleringen, Richard Birkelands veg og i deler av Strindvegen.   Foto: Multiconsult AS

 
    
      (Foto: Multiconsult AS)

  Foto: Multiconsult AS

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Det er 70 år siden Sintef ble etablert i Trondheim

Forskningsinstituttet ble etablert for å utføre oppdragsforskning og har siden starten hatt et tett samarbeid med NTH, og etter hvert NTNU.

Gjesteskribenten:

Feilslått politikk for god lærerutdanning

Grunnskolelærerutdanningen er under press som følge av nye krav fra politikerne. Regjeringens politikk er en trussel mot kvalitet i lærerutdanning.

- Asheim hopper på et tog i fart

Henrik Asheim blir tatt vel imot i UH-sektoren etter utnevnelsen som ny minister for forskning og høyere utdanning.

Da Iselin Nybøs etterfølger sang ut

Henrik Asheim overtar Iselin Nybøs statsrådpost. For tre år siden vikarierte Asheim som kunnskapsminister. Da sang han ut mot en NTNU-forsker.