26 vil bli sjef for campusutvikling

Fire kvinner og 22 menn har søkt jobben som prosjektsjef for campusutvikling ved NTNU. Blant disse er regiondirektør Karl Fredrik Torp i Entra og Lars Magnussen, eiendomssjef i Helse Midt-Norge.

Store planer. Den nye campussjefen skal være med på å forme framtidas samlede campus i Gløshaugen-området.
Store planer. Den nye campussjefen skal være med på å forme framtidas samlede campus i Gløshaugen-området.
Publisert Sist oppdatert
Søker jobben. Eiendomssjef Lindis Burheim
Søker jobben. Eiendomssjef Lindis Burheim
Søker jobben. Arkitektprofessor Tore Brandstveit Haugen.
Søker jobben. Arkitektprofessor Tore Brandstveit Haugen.

Det er også to NTNUere på søkerlista: Eiendomssjef Lindis Burheim som er leder av campusprosjektet i dag, og arkitektprofessor Tore Haugen som ledet det store arbeidet med NTNUs visjonsprosjekt for et par år tilbake. HiST sin campusdirektør Christian Brødreskift har også søkt, det samme har avdelingsleder Per Arne Tefre ved byplankontoret i Trondheim kommune. Sju av søkerne på lista ønsker å være unntatt offentlighet.

- Vi er glade for at vi har 26 kandidater som er interessert i denne jobben, som er så viktig for NTNU.

Det sier direktør for økonomi og eiendom ved NTNU, Frank Arntsen. Aktuelle kandidater vil nå bli innkalt til første intervjurunde, og Arntsens mål er å kunne presentere den nye prosjektsjefen for campusutvikling før vi skriver 2016. Da jobben ble lyst ut, skrev NTNU at de tilbød Norges mest spennende campusprosjekt.

Mye solid kompetanse

- Det er mange interessante søkere, med mye solid kompetanse. Nå vil vi snakke med dem, og få enda mer innsikt i hva kompetansen innebærer. Dette er en meget spennende jobb, på et felt som er særdeles viktig for universitetet og få til på en god måte. Det skal legges til rette for at vi får en campus som er best mulig tilpasset universitetets mangfoldige virksomhet, sier Arntsen.

- At vi har så mange som 26 søkere viser at dette er en interessant jobb, sier han.

Dette er søkerne:

I tillegg ønsker to kvinnelige og fem mannlige søkere å være unntatt offentlighet.

Regjeringen besluttet tidligere i høst å gå for en samlet utvikling av campus ved NTNU i Trondheim. Prosjektsjefen vil få ansvar for å følge opp dette arbeidet. I tillegg kommer oppgaver knyttet til Ocean Space Centre og campusprosjektene ved dagens HiST.

"Dette er en unik mulighet for å tenke langsiktig rundt hvilke kvaliteter som skal bygge opp under vår utdanning, forskning, nyskaping og formidling, og samtidig tilrettelegge for en god byutvikling", het det i utlysningsteksten.

Brutto årslønn i jobben vil ligge mellom drøyt én million og 1,25 millioner kroner.