Angriper NTNUs «faktainnhentere»:

- De anvender skammen som våpen

Professor og tidligere verneombud ved Institutt for historiske studier Øyvind Thomassen retter hard kritikk mot NTNU-ledelsen for bruken av faktaundersøkelse i forbindelse med konflikten ved instituttet.

- Hensikten deres var klar, her skulle det begås et karakterdrap. Det opplevdes som et forsøk på å bli påført så mye skam at selvtillit ble brutt ned, selvbilde knust og evnen til selvforsvar ødelagt, sier professor Øyvind Thomassen.
Publisert

Nylig vedtok styret ved NTNU å splitte IHS i to nye institutter. De fleste ansatte har nå fått beskjed om ved hvilket institutt de blir plassert.

Opprinnelig var det meningen at NTNU-styret også skulle få til behandling universitetsledelsens krav om å utsette Thomassen for ordensstraff. Varselet ble imidlertid trukket i siste liten. Bakgrunnen for varselet ligger for en vesentlig del i arbeidet og sluttrapporten til en egen gruppe for faktainnhenting som NTNU-ledelsen besluttet opprettet.

Thomassens møte med faktagruppen, eller «Havarikommisjonen» som den raskt ble døpt til, ble en for ham sterkt ubehagelig opplevelse.

- De dumpet store mengder sitater fra perifere kilder og påstander tatt ut av sammenhengen, og brydde seg ikke om referater fra samtaler var godkjent eller ikke. I mangel på fakta plukket de der de kunne, og lagde gjerne noen nye, og dokumentasjon som viste noe annet ble feid under teppet.

Universitetsavisa har vært i kontakt med leder for faktagruppen, Lars Jacob Stovner og medlem Harald Pedersen og bedt om kommentar til denne saken, men begge velger å avstå.

LES OGSÅ: NTNU oppretter egen «havarikommisjon»
LES OGSÅ: Nå sendes varsler om omplassering ut

- De ville begå karakterdrap

Det var særlig det Thomassen opplevde som mer eller mindre bevisste forsøk på å få ham til å kjenne skam over egen adferd som han reagerer særlig sterkt på.

- Hensikten var klar, her skulle det begås et karakterdrap. Det opplevdes som et forsøk på å bli påført så mye skam at selvtillit ble brutt ned, selvbilde knust og evnen til selvforsvar ødelagt. De anvender skammen som våpen.

Mengden av at dette, kombinert med at man er uforberedt på hva som kommer og uten elementære prinsipper for rettssikkerhet, gjør hele faktaundersøkelsen til en metode for å bryte ned selvbildet, ta fra en selvtillit og gjennom det evnen til selvforsvar, mener Thomassen. Den skyldige er forhåndsutpekt og skal brytes ned for å ta imot straffen (helst) uten protest, konkluderer han.

Avhør

Faktagruppen besto av NTNU-professor Lars Jacob Stovner, advokat Harald Pedersen og organisasjonspsykolog Ingrid Wibe. Det var juristen Pedersen som foresto intervjuene av Thomassen.

Thomassen opplevde seansene mer som avhør.

- Inntrykket jeg satt igjen med av at man hadde gjort seg opp en mening på forhånd, og nå var ute etter å få det bekreftet. Tilnærmingen var svært pågående og etterforskningsaktig, og bidro til en opplevelse av at det nettopp var et lovbrudd som ble etterforsket, sier Thomassen.

Han forteller at han satt igjen med en følelse av å bli forsøkt avkledd – ved at han var mistenkt for noe han ikke var blitt varslet om på forhånd og som han ikke riktig forsto hva besto i, og derfor ikke kunne forsvare seg mot.

Ble forelagt varsel

Det første som skjedde under Thomassens første møte med «Havarikommisjonens» representant var at et for ham den gang ukjent tre måneder gammelt varsel ble forelagt ham. Dette var daværende instituttleder Fagerlands varsel. Thomassen ble spurt om han hadde sett det og svarte nei. Deretter ble de lagt bort uten noe mer forklaring før vel en måned senere.

- I forskningen min har jeg et reflektert forhold til sannhet og erkjenner at det kan være flere «sannheter» om en og samme sak, men for faktaundersøkerne gikk det over alle støvleskaft. Som historikere har vi i det minste verktøykasser med metodologiske kriterier for hva vi søker når vi formidler fortiden, faktaundersøkerne har framhevet at de ikke gjør et vitenskapelig arbeid men like fullt må det også stilles krav til dem om at de har et minimum med refleksjon om kriterier for hva som er fakta og ikke, og hva som er sant og ikke sant.

Vil se framover

NTNU-ledelsen fremmet opprinnelig forhåndsvarsel om ordensstraff overfor Thomassen. Varselet ble lagt bort en uke før det skulle til behandling i styret, og er nå omgjort til en skriftlig advarsel. Thomassen kommer til å be om at også varselet trekkes.

- Er det ikke på tide å legge konflikten ved instituttet bak seg, nå som NTNU-styret har fattet sin endelige beslutning om hva man vil gjøre for å løse problemene og komme videre?

- Jeg er en sterk tilhenger av at man nå retter blikket framover. Selv kommer jeg til å investere den energien jeg har som fagperson i årene framover til fagfeltet mitt. Det jeg tar opp i dette intervjuet handler ene og alene om den såkalte faktagruppens framferd, som jeg mener er ubrukelig. Slik kan ikke NTNU holde på med mennesker, skyldig eller uskyldig, sier Thomassen.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.