Her er NTNUs nye rektor

Nå kan hun stryke «konstituert» fra jobbtittelen sin: Anne Borg blir NTNUs rektor for de kommende 5,5 årene.

De neste fem og et halvt årene tilhører denne kappen Anne Borg.
Publisert Sist oppdatert

Klokka 19 fredag kveld kan Anne Borg ønske velkommen til Rektors tradisjonsbundte julebord på Lerchendal Gaard. Julebordet er en årviss foreteelse, og har vært planlagt lang tid i forveien. Her deltar styrets medlemmer, rektorat med enkelte sentrale medarbeidere, dekanat og studentrepresentanter. Borg visste at det var hennes privilegium og plikt å ta i mot aftenes gjester.

Da det for kort tid siden ble klart at det ekstraordinære styremøtet hvor rektor skulle pekes ut ble framskyndet ei uke til i dag fredag 13. desember, kom Borg i den spesielle situasjonen at hun på forhånd ikke ville vite hvorvidt hun kom til å ønske velkommen som påtroppende rektor eller som utgående, konstituert rektor. I siste tilfelle ville kvelden ventelig bli noe spesiell for alle rundt bordet.

I stedet er fredag kveld den trettende også kvelden da Anne Borg kan stryke ordet «konstituert» fra tittelen som rektor ved NTNU.

Styret innledet sitt ekstraordinære møte klokka 17. Møtet ble avviklet som telefonmøte, ettersom ikke alle hadde anledning til å møte fysisk. Styrets medlemmer fikk seg forelagt sakspapirene fra inntillingsutvalget på formiddagen samme dag.

I innstillingen ble Borg plassert øverst. Innstillingen fikk sin tilslutning fra styret.

10 ble til 5 som ble til 3

Borg har vært konstituert i stillingen siden forgjengeren gikk av i august.

Boerg ble konstituert da Gunnar Bovim kunnkjorde at han trakk seg fra jobben i august. Borg gjorde det raskt klart at hun hadde til hensikt å søke stillingen på fast basis. Kort tid etter meldte Monica Rolfsen seg på. Hun er i dag dekan ved Fakultet for økonomi. Noe senere gjorde nåværende rektor ved UiB, Dag Rune Olsen, det klart at han hadde lagt inn søknad.

Da søknadsfristen gikk ut hadde 10 søkere meldt seg. Disse ble raskt halvert, for til slutt å skrumpe inn til tre. Disse var Borg, Olsen samt en anonym søker.

Forsket på synkrotonlys

Anne Borg (født 1958) er sivilingeniør i teknisk fysikk fra NTH (1982) og har doktorgrad i fysikk fra NTH.

Borg var prorektor for utdanning ved NTNU 1. august 2017–20. august 2019. Hun var dekan ved Fakultet for naturvitenskap 1. august 2013–31. juli 2017 og prodekan for utdanning i perioden 2005–2013 ved samme fakultet.

Anne Borg har vært professor i material- og faststoff-fysikk siden 1998 ved Institutt for fysikk. Hun er æresdoktor ved Lunds universitet fra 2018. Borg har ifølge Wikipedia vært sentral i Norge i utvikling av forskning på synkrotonlys, dels i samarbeid med det svenske forskningslaboratoriet MAX-lab.

Medlemmene av innstillingsutvalget

Svein Richard Brandtzæg, styreleder NTNU
Kristin Melum Eide, representant i NTNU-styret
Lisbeth Aune, representant fra arbeidstakerorganisasjonene
Øystein Moen, representant fra arbeidstakerorganisasjonene
Åste Solheim Hagerup, representant fra studentene

Fun fact: Anne Borg var i luke 1 i UAs julekalender