NOKUT-midler:

Kniver om SFU-status

Fem fagmiljø ved NTNU søker om å bli sentre for fremragende utdanning. I alt 24 søkere konkurrerer om å få en slik status.

Publisert Sist oppdatert

NTNU kan allerede smykke seg med fire sentre for fremragende forskning. Innen utgangen av dette året blir det klart om universitetet også kan skilte med sentre på utdanningsfronten.

Fem år av gangen

Tre SFU-er skal oppnevnes og det er NOKUT, nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, som lyser ut midlene.

Og her er det penger å hente for dem som får napp på søknadene. De tre sentrene vil hver motta tre millioner kroner årlig til utdanningsformål. Senterstatus tildeles for fem år av gangen og vinnerne har mulighet til forlenge perioden med ytterligere fem år.

Søknad 1

De fem søknadene fra NTNU kommer fra svært ulike fagmiljø:

Innovative Teaching of Information Technology (2-IT) ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk. Prosjektleder er Guttorm Sindre.

Hovedfokus er prosjektbasert undervisning. I studieprogrammene i Datateknikk og Informatikk er det en god del slik undervisning allerede, men ikke tidlig i studiet. Prosjektet skal blant annet utarbeide et rammeverk for hvordan man skal lage gode prosjektoppgaver for studentene, og se nærmere på hvordan man kan støtte refleksjon og langsiktig læring i studiet.

Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap står bak søknaden, i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Søknad 2

Collaborative Learning in Health and Welfare Education (CoLEARN) ved Det medisinske fakultet. Prosjektleder er Aslak Steinsbekk.

Målet er, gjennom samarbeid mellom utdanning og praksis, å utvikle, utprøve og forske på undervisning til bruk i høyere helse- og velferdsutdanning. Særlig skal det satses på læring i student-team, bruk av simulering, praksisperioder og integrering av interprofesjonelt samarbeid.

CoLEARN består av tre fakulteter ved NTNU og to avdelinger ved HIST. DMF er vertsinstitusjon.

Søknad 3

Centre for multimedia based learning environments for quality and flexibility ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Prosjektleder: Dag Atle Lysne.

Senteret har som visjon å fremme studenters læringsutbytte gjennom bruk av multimediabasert teknologi. Forskning på hva som gjør kortere tematiske videoer til gode læringsobjekter, og hvordan disse best kan settes inn i en digital og fysikk sammenheng for å fremme studentenes læring, vil være sentralt i arbeidet. Faglig retter prosjektet seg mot realfag og språkfag.

Søknad 4

Center of Excellence in Engineering Education (C3E) ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi. Prosjektleder er Ole Ivar Sivertsen

Søknad 5

Transformative Learning in Architectural Education (TransArk) ved Fakultet for arkitektur og billedkunst. Prosjektleder er Bjørn Otto Braaten.

Målsettinga er å undersøke og utvikle læringserfaringens øyeblikk av transformerende karakter. Dette øyeblikket da studenten med ett skjønner noe nytt og tar et avgjørende skritt i retning av å bli arkitekt.

Fakultetet samarbeider med Universitetspedagogikk om prosjektet.Finalerunde

De 24 søkerne går gjennom en silingsprosess før det blir avgjort hvem av dem som får status. En ekspertkomité skal i første omgang avgjøre hvilke søknader som går videre til en finalerunde. I begynnelsen av juli blir det offentliggjort hvem finalistene er.

Finalistene vil få besøk i løpet av høsten, og på tampen av året blir det klart hvem av dem som får SFU-status.

Universitetet i Oslo har også sendt inn fem søknader, mens Universitetet i Bergen har levert inn fire søknader.

Formålet med å oppnevne de nye sentrene, er blant annet å stimulere universiteter og høyskoler til å etablere og utvikle fagmiljø som tilbyr fremragende utdanning.

Vellykket pilot

I desember 2011 etablerte NOKUT et pilotprosjekt. Da ble ProTed (Centre for Professional Learning in Teacher Education) valgt som første senter for fremragende utdanning. Dette senteret er et samarbeid mellom UiO og Universitetet i Tromsø.

Erfaringene med pilotprosjektet er så positive at NOKUT nå setter i gang ordinær drift av SFU-er.