Trekker søknaden om å bli viserektor

Marianne Synnes vil likevel ikke bli viserektor for NTNU i Ålesund.

Ålesund-rektor Marianne Synnes har trukket søknaden til stillingen som viserektor ved NTNU i Ålesund.
Ålesund-rektor Marianne Synnes har trukket søknaden til stillingen som viserektor ved NTNU i Ålesund.
Publisert Sist oppdatert

- Det er ingen dramatikk i dette, sier Synnes i en melding på NTNUs intranett Innsida.

Synnes legger til at dette har vært en prosess der hun til syvende og sist har kommet fram til at hun likevel ikke ønsker å gå på en fireårsperiode som viserektor.

Bovim: - Var klar til å innstille henne

– Det har vært en spennende periode med fusjonsforhandlinger, selve fusjonen og hele organisasjonsutviklingen. Jeg setter stor pris på samarbeidet med den øvrige toppledelsen på NTNU, men føler det er riktig at andre overtar stafettpinnen fra nyttår, sier hun.

NTNU-rektor Gunnar Bovim beklager at Synnes trekker søknaden, og sier han var klar til å innstille henne til stillingen. Styret skulle egentlig behandle saken 16. juni, men stillingen vil nå bli lyst ut på nytt.

Synnes er opprinnelig førsteamanuensis ved Avdeling for helsefag, og ble rektor ved Høgskolen i Ålesund i 2011. Hun har jobbet ved den tidligere høyskolen siden 2006. Rektorstillingen ble omgjort til viserektor i det fusjonerte NTNU.

Representere og posisjonere

Fristen til å søke jobben som viserektor for NTNU i Ålesund gikk ut i starten av april. I utlysningsteksten heter det at viserektorens viktigste oppgaver er å representere og posisjonere NTNU som institusjon overfor regionalt arbeidsliv, koordinere den interne faglige virksomheten og utvikle det tverrfaglige samarbeidet, initiere medvirkningsbaserte prosesser og delta i institusjonens strategiske arbeid. Viserektorene skal ha høy vitenskapelig kompetanse, og det er ønskelig med førstekompetanse.

NTNU ønsker også at viserektorene skal ha særskilt kompetanse på det regionale perspektivet ut fra et faglig ståsted, samt at de kan vise til omfattende og vellykket ledelse i store kunnskapsorganisasjoner, at de har førstehånds erfaring med universitetets kjerneoppgaver og har en motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid og medvirkning. De skal også besitte gode kommunikative evner og evne til å skape tillit og nettverk, samt ha en god organisasjonsforståelse.

Dette var søkerne til jobben som viserektor for NTNU i Ålesund:

Prodromos Zachariadis (mann, 46) - manager

Chandra Sekharappa Mayur Yergeri (mann, 46) - Visiting Scientist, VU University Medical Centre Amsterdam

Anton Gjørven (mann, 67) - Sivilingeniør, Norconsult AS

Marianne Synnes (kvinne, 45) - viserektor ved NTNU i Ålesund

Anniken Karlsen (kvinne, 49) - førsteamanuensis, professorstipendiat ved NTNU

Magnar Førde (mann, 64) - konsulent for næringsliv, styreposisjoner

I tillegg er én søker unntatt offentlighet.

Powered by Labrador CMS