Vurderer tiltak overfor Apcoa etter parkeringsrotet

– Vi er i løpende dialog med Apcoa om problemene, og vurderer nå ytterligere tiltak overfor leverandøren, sier Ingrid Volden, leder for økonomiavdelingen.

Problemer med Apcoas betalingsløsning vekker irritasjon blant brukerne.
Publisert

Apcoa er ny leverandør av parkeringstjenester ved NTNU. Arve Hjelseth skrev nylig et debattinnlegg i Universitetsavisa om problemer med betalingsløsningen, og irritasjonen og tidsbruken dette fører til.

Han mener også at kriteriene i anbudsrunden er nokså ugjennomtrengelige.

To tilbud

Ingrid Volden, leder for økonomiavdelingen i fellesadministrasjonen, sier det var nødvendig å gjennomføre en ny anbudskonkurranse siden forrige kontrakt gikk ut i 2018.

– Evalueringskriteriene i anbudskonkurransen var vektet med pris 60 prosent og kvalitet 40 prosent. Vi fikk inn to tilbud som ble evaluert, og Apcoa ble valgt ut fra de fastsatte evalueringskriteriene, sier Volden.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Fikk ikke testet funksjonaliteten

Hun sier at begge tilbydere hadde tekniske løsninger som ikke var ferdigutviklet da tilbudene ble levert.

– Vi hadde derfor ikke mulighet til å teste funksjonaliteten i løpet av anbudsprosessen, forklarer hun.

NTNU har en løpende dialog med Apcoa rundt de problemene som har oppstått med funksjonaliteten rundt betalingsløsningene.

– Vi vurderer nå ytterligere tiltak overfor leverandøren, sier hun.

– Hva kan disse tiltakene være?

– Vi vil gå gjennom hva vi har avtalt med leverandøren opp mot hva de har levert i driftsperioden, sier Volden.

Åpen anbudskonkurranse

Volden viser også til at anskaffelsen ble gjennomført som en åpen anbudskonkurranse i henhold til Lov om offentlige anskaffelser, og at avtalen gjelder for tre år med mulighet for ytterligere forlengelse.

All parkering ved NTNU Campus Trondheim skal være avgiftsparkering etter satser og med innkrevingstid som fastsettes av NTNU, ifølge Volden.