Wroldsen og Synnes vil fortsette som viserektorer

Se søkerlistene her.

Jørn Wroldsen (t.v.) og Marianne Synnes (t.h.) ønsker å fortsette i sine jobber som viserektorer for NTNU i henholdsvis Gjøvik og Ålesund.
Jørn Wroldsen (t.v.) og Marianne Synnes (t.h.) ønsker å fortsette i sine jobber som viserektorer for NTNU i henholdsvis Gjøvik og Ålesund.
Publisert Sist oppdatert

Søknadsfristen til stillingene som viserektor for NTNU i Gjøvik og Ålesund gikk ut søndag kveld. Nå har UA fått tilgang på søkerlistene. Der finner vi både Jørn Wroldsen og Marianne Synnes, som har disse stillingene i dag.

De var tidligere rektorer ved høyskolene i henholdsvis Gjøvik og Ålesund, og ble viserektorer i nye NTNU ved fusjonen ved nyttår.

Viserektorene tilsettes på åremål for fire år med tiltredelse 01.01.2017.

Representere og posisjonere

I utlysningsteksten heter det at viserektorens viktigste oppgaver er å representere og posisjonere NTNU som institusjon overfor regionalt arbeidsliv, koordinere den interne faglige virksomheten og utvikle det tverrfaglige samarbeidet, initiere medvirkningsbaserte prosesser og delta i institusjonens strategiske arbeid

Viserektorene skal ha høy vitenskapelig kompetanse, og det er ønskelig med førstekompetanse.

12 søkere

NTNU ønsker også at viserektorene skal ha særskilt kompetanse på det regionale perspektivet ut fra et faglig ståsted, samt at de kan vise til omfattende og vellykket ledelse i store kunnskapsorganisasjoner, at de har førstehånds erfaring med universitetets kjerneoppgaver og har en motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid og medvirkning. De skal også besitte gode kommunikative evner og evne til å skape tillit og nettverk, samt ha en god organisasjonsforståelse.

Det står kun 12 personer på søkerlistene. Én person har søkt begge jobbene, mens navnet på fire søkere er unntatt offentlighet.

Dette er søkerne til jobben som viserektor for NTNU i Gjøvik:

Chandra Sekharappa Mayur Yergeri (mann, 46) - Visiting Scientist, VU University Medical Centre Amsterdam

Jørn Wroldsen (mann, 63) - viserektor ved NTNU i Gjøvik

Kari Nordskogen (kvinne, 46) - rektor, Fagskolen Innlandet

I tillegg er tre mannlige søkere unntatt offentlighet.

Dette er søkerne til jobben som viserektor for NTNU i Ålesund:

Prodromos Zachariadis (mann, 46) - manager

Chandra Sekharappa Mayur Yergeri (mann, 46) - Visiting Scientist, VU University Medical Centre Amsterdam

Anton Gjørven (mann, 67) - Sivilingeniør, Norconsult AS

Marianne Synnes (kvinne, 45) - viserektor ved NTNU i Ålesund

Anniken Karlsen (kvinne, 49) - førsteamanuensis, professorstipendiat ved NTNU

Magnar Førde (mann, 64) - konsulent for næringsliv, styreposisjoner

I tillegg er én søker unntatt offentlighet.