Holmgang i spørretimen om campuskutt

- Er dette et nytt hvileskjær?

Regjeringens varslede kutt i byggebudsjett til bygg i UH-sektoren var tema da Høyres Kari-Anne Jønnes interpellerte forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe under onsdagens spørretime.

- Det er ikke til å stikke under en stol at da vi kom inn i departementet så ramlet en del skjeletter ut av skapene, svarte Ola Borten Moe da Kari-Anne Jønnes spurte om man så konturene av et nytt hvileskjær i UH-sektoren.
- Det er ikke til å stikke under en stol at da vi kom inn i departementet så ramlet en del skjeletter ut av skapene, svarte Ola Borten Moe da Kari-Anne Jønnes spurte om man så konturene av et nytt hvileskjær i UH-sektoren.
Publisert Sist oppdatert

Jønnes viste til Borte Moes partifelle, justisminister Mehls uttalelse at man må lytte mindre til eksperter fremover.

- Statsråd Borten Moes jobb er å utdanne eksperter og legge til rette for noen av våre fremste kunnskapsmiljøer. Disse er essensielle for å drive en kunnskapsbasert politikkutvikling. Står hele regjeringen bak dette synet på faglig ekspertise og er det dette kunnskapssynet som ligger til grunn for statsrådens kutt og nedprioritering av sektoren, spurte Høyres representant i komiteen.

Aldri flere studenter enn nå

En ironisk Borten Moe innledet med å gi Jønnes kudus for inngangen på spørsmålet:

- Spørsmålet er vel egentlig om hvor vidt mitt departement bedriver kunnskapbasert forvaltning. Svaret er selvsagt ja. Det vil vi fortsette med.

Borten Moe kjente seg ikke igjen i beskrivelsen av nedprioritering av UH-sektoren.

- Virkeligheten er at aldri har det vært flere studenter, aldri vært brukt mer penger på forskning og på universitetene.

Jønnes kommenterte at kravene til milliardkutt i byggeprosjekter i UH-sektoren tyder på noe annet. Så spurte hun om man her ser konturene av et nytt «hvileskjær», og henspilte på en av Borten Moes forgjengere i statsrådstolen, SVs Øystein Djupedals famøse uttalelse.

Skjeletter

Ministeren innledet svaret med å vise til ambisjonen om kunnskapsbasert forvaltning.

- Det er ikke til å stikke under en stol at da vi kom inn i departementet så ramlet en del skjeletter ut av skapene. Når det gjelder de store byggeprosjektene i Staten i min sektor så er det dette å si: Festen er over. Det er slutt på å hive penger på ting som ikke virker. Herr president: Man får ikke mer penger av å kaste bort penger – man får mindre kunnskap.

Jønnes viste så til prinsippet om design-to-cost som garanti for kostnadsoverskridelser. Det er imidlertid ingen garanti, innvendte Borten Moe.

- Som de fleste i denne salen har burde ha fått med seg så er det at å vedta at noe skal koste så og så mye ikke er noen garanti for at det nødvendigvis blir slik når sluttregningen skal gjøres opp. I sektoren bygges det for dyrt og for stort. Min ambisjon er at det fremdeles skal bygges ambisiøst for laboratorier og infrastruktur i UH-sektoren, men det skal ikke koste mer enn hva det må gjøre.

Høyres Kari-Anne Jønnes spurte så hvordan Borten Moe tenker å få til det grønne skiftet dersom alt sektoren opplever fra denne regjeringen er kutt og lavere investeringsvilje.

- Herr president, vi kommer iallfall ikke til å løse utfordringene ved å kaste gode penger etter dårlige prosjekt, var Ola Borten Moes svar.