Ytring

Et lyspunkt i campussamling

NTNUI og UKA stiller seg meget positive til en fylling i Dødens dal om man får en oppgradering av fasilitetene der.

Dersom gjort riktig, vil det styrke både idretts- og kulturtilbudet for alle studentene i Trondheim, skriver leder i UKA og NTNUI.
Publisert

Dødens dal står i dag som et av de viktigste områdene for studentfrivilligheten i Trondheim. Idrettsanlegget blir til en hver tid brukt av Trondheims studenter. NTNUI, Norges største idrettsklubb med over 15 000 medlemmer bruker Dødens dal daglig til organisert aktivitet, mens det på dagtid brukes av studenter som ønsker å være litt i aktivitet mellom forelesningene. Annenhver høst bruker UKA Dødens dal som konsertarena, der flere hundre frivillige organiserer arrangementer for mange tusen studenter. I tillegg er dalen godt brukt av andre studentorganisasjoner til deres sosiale arrangementer. I dag står dalen som en av de viktigste fasene i campussamling og et godt lyspunkt i hele prosjektet. Dødens dal er helt sentral i campussamlingen fordi det er nødvendig med en horisontal støttefylling for å muliggjøre den økte massen av nye bygg på Gløshaugen-platået. En fylling vil naturligvis føre til at anlegget må bygges på nytt og gir muligheter for en oppgradering.

En oppgradering av dalen vil være et kjempeløft både for studenter og lokalmiljøet rundt. Ved en støttefylling vil man øke arealet som er mulig å disponere, men det viktigste er at anlegget vil se en større oppløftning og forbedring som øker kvaliteten på området. Dødens dal kommer til å bli et grønt pusterom for bymiljøet, mens flere år med anleggsarbeid kommer til å finne sted i området rundt.

Flere sandvolleyballbaner med potensielle tribuner langs skråningen kommer til å fungere som et samlingspunkt for studenter og et naturlig pauseområde. En oppgradert fotballbane vil øke kvaliteten på treningen og aktiviteten som foregår der. Alle støttefunksjoner som blir etablert vil gjøre det lettere for studentorganisasjonene å gi et bedre og mer mangfoldig tilbud.

For NTNUI vil en oppgradering av anlegget føre til flere studenter i aktivitet, og muligheten til å gi et bedre aktivitetstilbud til studentene. Som kjent fører fysisk aktivitet til økt psykososial helse og prestasjon på studier, noe som er positivt for studentene selv og NTNU som universitet.

For UKA vil en utvidelse av arealet i Dødens dal gjøre området bedre egnet for konsertdrift. Dette vil skape et bedre og mer tilgjengelig kulturtilbud, samt gjøre det mulig for UKA å inkludere flere i studentfrivilligheten.

For å konkludere, stiller NTNUI og UKA seg meget positive til støttefyllingen i Dødens dal. Dersom gjort riktig, vil det styrke både idretts- og kulturtilbudet for alle studentene i Trondheim. Dødens dal har nå muligheten til å bli et lyspunkt og grønt pusterom i en tidlig fase av Campussamling, noe som er essensielt i en framtid med mye anleggsarbeid i området.