Slutter som UiB-rektor:

- Det har ingen hensikt å angre

- I ettertid ser jeg at det ville vært best om jeg sluttet som UiB-rektor med én gang, sier Dag Rune Olsen.

- Det må være mulig å søke andre jobber uten at en trekker seg fra den en sitter i, sier avtroppende - og påtroppende - universitetsrektor Dag Rune Olsen.
Publisert Sist oppdatert

Det sier Dag Rune Olsen til Universitetsavisa mandag morgen. Fra tolv i dag er han eks rektor ved Universitetet i Bergen, etter å ha – med et halvår nær – fullført sin andre periode som valgt rektor. Fra første august tiltrer han som ansatt rektor ved Universitetet i Tromsø.

- Når flytter du nordover?

- Vi orienterer oss i boligmarkedet nå, og setter kursen nordover straks vi har funnet passende husvære, svarer den på samme tid avtroppende og påtroppende rektoren.

Det tok ikke mange timene fra pressemeldingen kom om at Olsen hadde fått jobben som UiT-rektor tikket inn, til de første kritiske meldingene kom. Forskerforbundets Steinar Vagstad var raskt ute med krav om at Olsen trakk seg som rektor i Bergen omgående. Å søke, og få, jobb som leder for en konkurrerende institusjon, gjør stillingen hans umulig, og fører dessuten til en uholdbar habilitetskonflikt, mente Forskerforbundets lokallagsleder ved UiB.

- Maks en dag i uka

Olsen sier til UA at han merket seg kritikken fra Vagstad.

- Jeg ba om at styret ved UiB diskuterte habilitetsproblematikken og ga et råd i sakens anledning. Juridisk betraktet ville habiliteten kunne blitt håndtert tilfredsstillende. Men jeg ser at interessekonfliktene som vi ville møte kunne bli vanskelig å håndtere, kommenterer Olsen.

Da han var til intervju for rektorjobben i Tromsø ble han spurt om han hadde anledning til å jobbe med tilsetting av prorektorer og andre i rektors ledergruppe i perioden fram mot tiltredelse. Dette svarte han ja til.

- Jeg avklarte at det ikke måtte ta mer enn maks én dag i uka, sier Olsen.

Dermed hadde han satt seg i en situasjon hvor han hadde to rektorverv gående samtidig. Olsen gir Vagstad rett i at denne situasjonen kunne ha blitt bedre håndtert.

- Ja, jeg ser at det ville kunne bli stilt spørsmål ved min habilitet. Dette ba jeg om råd fra styret om. Når det ikke kom noen entydige signaler fra den kanten måtte jeg ta en beslutning selv, og det har jeg brukt juleferien til å tvile meg fram til, i samråd med mennesker som står meg nær.

Ble bedt om å delta i lederrekruttering

- Angrer du på at du ikke sluttet tidligere?

- Angrer ... Anger har ingen hensikt. Men sett i bakspeilet konstaterer jeg i dag at det ville vært best om jeg sluttet med én gang, når jeg nå likevel avgår før tiden.

- Var det naivt av deg å tenke at du kunne sitte med lederverv for to universiteter på samme tid?

- Jeg ble bedt om å delta i lederrekruttering i min nye stilling, noe jeg altså takket ja til. Jeg vurderte det som håndterbart. Men dette handler om hvordan ting blir oppfattet av omgivelsene.

- Steinar Vagstad mener du burde trukket deg som UiB-rektor allerede da det ble kjent at du søkte jobben som rektor ved NTNU for et år siden?

- Nei, det må være mulig å søke andre jobber uten at en trekker seg fra den en sitter i.

CEO-tenkning

I det private næringslivet er det et etablert prinsipp at man er toppleder ett hundre prosent helt til man ikke er leder lenger. Denne «CEO-tenkningen» fungerer imidlertid ikke helt i universitetsverdenen, mener Dag Rune Olsen.

- Ikke minst siden vervet som rektor ved UiB er et som man velges til. Her er det andre prinsipper som gjelder, framholder han.

- Men det ble likevel oppstyr omkring denne situasjonen. Flytter du til Tromsø med svekket rektorautoritet i bagasjen?

- All støy som tar fokus fra det som er viktig, er uheldig. Så er det sånn at når man starter i en ny jobb får man vise hva man duger til.

- Bergens Tidende har i flere artikler omtalt ditt forhold til aksjeselskapet Praktikk, eid og opprettet av tidligere NHO-direktør Tom Knudsen. Dette skal granskes av UiB-styret i nær framtid. Har dette spilt inn i din beslutning om å avgå som rektor nå?

- Nei, da hadde det vært lettere å bare fortsette i stillingen som rektor ved UiB ut periode. Når jeg nå fratrer ved UiB og skal arbeide inntil en dag i uken for UiT, ligger det en antakelse fra min side at saken ikke vil ha konsekvenser for min tilsetning ved UiT.

- Man får stå i det

- Spørsmålet om hvilken adgang man som søker til ledende stillinger i norsk akademia bør få til å holde sitt navn hemmelig vekker engasjement. Du har vært åpen omkring din søknader til rektorverv, både i Trondheim og Tromsø. Har tanken slått deg, at om du bad om, og fikk, holde din søknad til Tromsøjobben unntatt offentlighet, kunne kanskje alt bråket vært unngått?

- Ja, den tanken har slått meg. Men når slike situasjoner oppstår, får man stå i det. Det har jeg da også gjort, sier Dag Rune Olsen.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.