Går av som UiB-rektor

Mandag klokken 12.00 går Dag Rune Olsen av som rektor ved Universitetet i Bergen, et halvt år før tiden. Grunnen er at han er formelt tilsatt som rektor ved Universitetet i Tromsø.

– Dataene ble delt med andre forskere fordi man mente dette var forskningsmessig fornuftig. Nå er det viktig at vi går gjennom systemene våre og ser på hvordan vi i større grad kan hindre at vi ender opp i samme situasjon igjen, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen.
– Dataene ble delt med andre forskere fordi man mente dette var forskningsmessig fornuftig. Nå er det viktig at vi går gjennom systemene våre og ser på hvordan vi i større grad kan hindre at vi ender opp i samme situasjon igjen, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen.
Publisert

Rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen har valgt å tre til side fra stillingen som rektor ved UiB. Det skjer etter at Olsen har takket ja til ny stilling som rektor ved UiT Norges arktiske universitet (UiT) med oppstart 1.august, skriver Uniforum.

– Jeg ønsker ikke å stille organisasjonen eller meg selv i situasjoner der det kan oppstå interessekonflikter, sier Olsen i en pressemelding fra Universitetet i Bergen.

Etter snart åtte år som rektor ved Universitetet i Bergen har Dag Rune Olsen valgt å gå av som rektor ved UiB med virkning fra mandag 4. januar klokken 12.

Skal jobbe for UiT en dag i uken

Olsen tiltrer som ny rektor ved UiT 1.august, men vil allerede i vår være involvert i arbeidet ved UiT.

– UiT ønsker at jeg kan arbeide inntil 1 dag i uken med innspill saker som skal fremmes for UiT-styret i vårsemesteret. Disse er i all hovedsak knyttet til rekruttering og overgang til enhetlig ledelse, likevel er det riktig å si at dette har hatt betydning for min konklusjon. At jeg trer til side i Bergen vil fjerne enhver form for tvil knyttet til interessekonflikt, sier Olsen.

Olsen vil fortsatt være ansatt ved Universitetet i Bergen frem til han tiltrer ved UiT og vil disponere arbeidsoppgaver og arbeidstid på oppdrag fra universitetsdirektør Robert Rastad.

Margareth Hagen blir fungerende rektor

Fra samme tidspunkt som rektor fratrer, vil prorektor Margareth Hagen fungere i rektorrollen. I henhold til UH-loven kan styret fastsette at prorektor overtar som rektor hvis denne fratrer i løpet av siste året i funksjonsperioden. Universitetsdirektøren vil innkalle til ekstraordinært styremøte i løpet av uken og legge fram for styret en sak der det foreslås at Margareth Hagen overtar som rektor frem til 1. august 2021, heter det i pressemeldingen.

– Jeg vil takke Dag Rune Olsen for den store innsatsen han har gjort som rektor ved UiB i over 7 år, sier Hagen. Hun sier at det venter mange viktige oppgaver for både UiB og sektoren i det neste halvåret, for eksempel knyttet til styringsmelding og ny UH-lov.

– Sammen med det øvrige rektoratet vil jeg sørge for at vi har en klok håndtering av disse prosessene i tett samspill med hele organisasjonen. Universitetet i Bergen er en solid og stødig organisasjon. Jeg ser fram til godt samarbeid med faglig og administrativ ledelse de kommende månedene, sier Hagen.

– Når jeg fratrer har jeg vært ansatt ved UiB i nær 12 år, i nær åtte av disse som rektor. UiB har vært en svært god arbeidsplass med særdeles spennende oppgaver; det blir naturligvis vemodig å ta farvel, sier Olsen.

Avviser at ekstern gransking førte til rask avgjørelse

Rett før jul avslørte Bergens Tidende at rektor Dag Rune Olsen hadde inngått en avtale med forretningsmannen Tom Knudsen om å kjøpe et selskap han hadde grunnlagt for å skaffe praksisplasser til studenter. Avtalen kunne ha kostet UiB nærmere 20 millioner kroner om den hadde blitt iverksatt. Ifølge Khrono ble Tom Knudsen ansatt av UiO i et engasjement for en millionlønn, samtidig som UiB også måtte betale en halv million i andre utgifter i forbindelse med forhandlingene om denne avtalen. Avtalen ble til slutt stoppet av Kunnskapsdepartementet og UiB-administrasjonen.

Overfor BT avviser .Dag Rune Olsen at denne avtalen og den kommende eksterne granskingen hadde noe å gjøre med den raske avgjørelsen om å gå av som rektor ved Universitetet i Bergen.

– Hvis jeg fryktet at den ville komme med graverende kritikk så ville det vært uheldig for stillingen i Tromsø. Da ville det vært uklokt å gå hardt inn i arbeidet i Tromsø. Da ville jeg fortsatt her med business as usual. Så svaret på det er entydig nei, sier Dag Rune Olsen til avisen.

Samme dag som rektor Dag Rune Olsen går av som rektor, begynner Robert Rastad som ny universitetsdirektør etter Kjell Bernstrøm som går av for aldersgrensen. Det er også Robert Rastad som vil tildele arbeidsoppgaver til Dag Rune Olsen i den tiden han ikke vil være rektor, men bare ansatt ved UiB. Den 1. august vil han altså på nytt bli rektor, men da vil han begynne som Universitetet i Tromsøs første tilsatte rektor.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.