Campus GJØVIK:

Her tester de et nytt virtuelt akuttmottak

NTNU i Gjøvik har lenge vært langt framme i helsefaglig simulering. Nå tar de del i beta-testingen av et simulert akuttmottak.

Trykk eller sveip for å se flere bilder: På storskjermen kan man se hva test-deltakerne opplever, ikke ulikt online-versjonen av spillet Grand Theft Auto V, men med ganske forskjellig intensjon.
Én av testerne med kontrolløren i bakgrunnen.
Det ser meningsløst ut for oss som ser på, men disse testerne samarbeider altså med å redde en (virtuell) pasient for øyeblikket.
På Gjøvik har man i dag en fullt utstyrt operasjonsstue hvor man simulerer forskjellige akutte situasjoner til bruk i opplæring. Skillup håper teknologien de nå utvikler også kan komme til nytte i de deler av verden som mangler slike velutstyrte og kostbare test-lokaler. – Afrika har nesten ingen slike rom, mens USA har over 1000 slike, sier Ole Olsen i Skillup.
Forskjellige situasjoner man skal løse i simulatoren.
Publisert Sist oppdatert

- NTNU i Gjøvik har lenge vært langt framme i tradisjonell helsefaglig simulering. Vi hadde først et møte med Skillup med en demonstrasjon av systemet, og ble så invitert med inn i beta-testingen, sier universitetslektor og anestesisykepleier Lars Aune Svarthaug. 

Fokuserer på team-arbeid

Skillup er et norsk selskap som utvikler en ny programvare som simulerer forskjellige situasjoner man kan havne i ved et akuttmottak på sykehus.

- Det kan være at VR åpner for en enklere måte å øve for eksempel kommunikasjon, samhandling og beslutningstaking der deltakerne kanskje heller ikke trenger å være på samme sted fysisk, sier Svarthaug.

I H-bygget på campus Gjøvik står testerne tilfeldig spredt utover lokalet og ser ut som de holder på med hver sine ting. 

Men på storskjermen i klasserommet ser man hva de egentlig gjør. De er i gang med behandlingen av en pasient som har blitt stukket med kniv i brystet. 

- Jeg valgte å invitere inn våre spesialsykepleiere og samarbeidspartnere ved Sykehuset Innlandet fordi jeg synes det er nyttig at de får se også uferdige produkter. Deres stemme er viktig, siden de vet hvordan det fungerer i dag, sier Svarthaug. 

Bruker gaming-teknologi

I brilleglassene som testerne har på hodet skapes en helt ny virkelighet som skal replisere et akuttmottak og utstyret man har til rådighet. Opplevelsen kan minne om MMOG (Massively Multiplayer Online Game), men hvor målet ikke er å tilintetgjøre de andre, men lære å kommunisere og samarbeide for å redde et liv. 

Simulatoren benytter samme spillmotor som noen av verdens største dataspill.

– Målet for oss som utdanningsinstitusjon er å kunne tilby læring som er relevant og nyttig, og som gir studentene mulighet til å trene i en rekke forskjellige situasjoner hvor de kanskje tradisjonelt får begrenset med erfaring i sine praksisstudier, sier Svarthaug. 

Slippes til nyttår

Ole Olsen er én av grunnleggerne av Skillup og har holdt på med dette prosjektet siden like før pandemien. 

– Vi var litt forsinket i starten, men vi opplevde en boost etter covid. Plutselig så skjønte man viktigheten av denne teknologien, sier Olsen. 

Den første versjonen av læringsprogrammet skal være klart til nyttår. Han er fornøyd med betatestingen. 

– Nå har vi fått mange tilbakemeldinger fra testere og skal begynne implementeringen av disse forbedringene, slik at første versjon kan være klar til bruk rundt nyttår, sier Olsen.