NTNU skal teste ut KI-verktøy for offentlig sektor

Sammen med Datatilsynet skal NTNU finne ut hvordan offentlig sektor skal forholde seg til det nye generative KI-verktøyet, Copilot for Microsoft 365, og andre lignende verktøy.

Samtidig som generative KI-verktøy skaper effektive måter å jobbe på, er det viktige vurderinger innen personvern og dataforvaltning som må ligge til grunn før man tar i bruk slike verktøy, skriver NTNU nyheter
Publisert

Microsoft lanserte i fjor kunstig intelligens-assistenten, Copilot for Microsoft 365, som er en del av kontorpakken. Copilot for Microsoft 365 er et verktøy som kombinerer kunstig intelligens (KI) med dine data. Verktøyet skal hjelpe deg med å gjøre arbeidsoppgaver på en mer kreativ og effektiv måte. 

Copilot for Microsoft 365 vil i sin natur samle inn personlige opplysninger fra virksomhetens interne systemer. 

Pilotprosjekt for å teste ut KI-verktøy

NTNU skal i samarbeid med Datatilsynets regulatoriske sandkasse for kunstig intelligens gjennomføre et pilotprosjekt for å teste om Microsoft sin kunstige intelligente assistent kan bli tatt i bruk i en stor organisasjon i offentlig sektor.

Det skriver NTNU nyheter 

- Den generative KI-bølgen gir oss nye og effektive måter å jobbe på. Det er viktig at vi som forsknings- og utdanningsinstitusjon henger med på utviklingen. Samtidig, er det også viktig å undersøke hva det betyr å dele data på tvers når vi bruker slike verktøy. Det er derfor en flott mulighet for NTNU at vi får hjelp fra ekspertene i Datatilsynets sandkasse-prosjekt til dette, sier IT-direktør, Håkon Alstad, til NTNU nyheter. 

Prosjektet skal se på NTNUs robusthet, bruksområder og dataforvaltning. Målet er å finne ut hva som kreves med hensyn til blant annet personvern for at NTNU og andre offentlige organisasjoner skal kunne bruke verktøy som Copilot for Microsoft 365.

- Mange hensyn på tas 

- Offentlige organisasjoner er ganske spesielle, og vi har mange hensyn å ta når vi saksbehandler. Prinsipper som blant annet likebehandling, nøytralitet, saklighet og godt personvern er bærebjelker i norsk offentlig saksbehandling. Det er viktig at vi ivaretar dette når vi utforsker nye digitale verktøy, sier prosjektleder Heine Skipenes til NTNU nyheter.

Følg UA på Facebook og Instagram.