Styremøte

Rektor får flere fullmakter

Ingrid Bouwer Utne er redd for at styret går i retning av å bli hyllepynt, men rektor fikk likevel medhold i sitt forslag om å få flere fullmakter.

Ingrid Bouwer Utne la vekt på at styret har en viktig kontrollfunksjon og bidrar til medvirkning.
Ingrid Bouwer Utne la vekt på at styret har en viktig kontrollfunksjon og bidrar til medvirkning.
Publisert

Universitetsavisa har tidligere skrevet om at rektor ønsker seg flere fullmakter gjennom en revidering av NTNUs delegasjonsreglement.

Rektor vil ha fullmakt til å opprette eller legge ned avdelinger i Fellesadministrasjonen. Tidligere har slike avgjørelser blitt tatt av styret.

– Det vil gjøre det lettere å få gjennomført ting. Og det tydeliggjør også medvirkningen fra Losam og Sesam, sier Borg under styremøtet torsdag.

Rektor vil også ha fullmakt til å opprette eller nedlegge enkeltvise studieprogram på 60 studiepoeng eller mer. Hittil har rektor kun hatt fullmakt når det gjelder mindre studieprogram.

– Styret bør ha fokus på studieporteføljen, og ikke de enkeltvise studieprogrammene, sa Borg.

LES MER OM SAKEN HER.

Blir styret hyllepynt?

Rektors forslag gikk igjennom, men noen av styremedlemmene var bekymret for om dette ville gå utover medvirkningen fra styret.

– Jeg skjønner ønsket om mer effektivisering, men vi i styret har også en viktig kontrollfunksjon. Jeg sliter med å forstå at medvirkningen blir bedre om det ikke går gjennom styret, sa Ingrid Bouwer Utne.

Hun påpekte at ansatterepresentantene som sitter i styret er valgt av de ansatte.

– Dermed bidrar vi også til medvirkning i slike prosesser. Det forsvinner litt med denne løsningen, etter min mening. Blir vi i styret bare hyllepynt? sa Utne.

LES OGSÅ: Åtte år i NTNUs styre: For mye arbeid, for liten innflytelse

Aksel Tjora hadde også noen motforestillinger.

– Det er viktig med synliggjøring av prosesser. Når opprettelse og nedleggelse av studieprogrammer kommer til styret, så er det en mulighet for styret til å se gjennom og gi innspill. Dette tar ikke lang tid for styret, så slik sett er det kanskje ingen grunn til å delegere det til rektor, sa Tjora.

Bør bruke tid på det strategiske arbeidet

Nina Refseth mente på sin side at styret bruker endel tid på saker de sjelden har innspill til.

– Hvis dette er av operativ karakter, og ikke strategisk, bør vi kanskje ikke bruke tid på det, sa hun.

Kjersti Møller var enig, og mente at denne nye modellen ikke vil forrige kvaliteten.

LES OGSÅ: Advarer påtroppende styre mot å bruke for mye tid på NTNUs «indre liv»

Ingrid Bouwer Utne understreket at hun har tillit til rektor, men at styret har en kontrollfunksjon.

– Hvis organisasjonen reagerer på omorganiseringer - når får vi i styret disse reaksjonene på bordet? spurte hun.

Bjørn Helge Skallerud kommenterte til dette:

– Hvis det er noe som blir gransket grundig i Sesam, så er det omorganiseringer i administrasjonen, slo han fast.

Mener Hovedavtalen ivaretar de ansatte

Anne Borg kommenterte at Hovedavtalen sier mye om hvordan de ansatte skal bidra i omorganiseringer.

– Det er også for å rydde litt at vi legger dette til rektor. Og hvis vi ikke blir enige med organisasjonen, kommer saken til styret, forsikret hun.

Utne uttrykte at hun nå var beroliget, og rektor fikk medhold av styret i sitt forslag om at rektor får fullmakt til å opprette/nedlegge enkelt vise studieprogram på 60 studiepoeng eller mer. Rektor kan også opprette eller legge ned avdelinger i Fellesadministrasjonen.

Samtidig forutsettes det at styret, som del av sitt arbeid med å videreutvikle utdanningskvaliteten, blir involvert i saker knyttet til den strategiske utviklingen av studieporteføljen.

I løpet av våren 2022 vil det bli gjort en gjennomgang av del to av reglementet - rektors videre delegeringer av oppgaver nedover i NTNU-systemet.