Det handler om kulturer

Publisert Sist oppdatert

Statistikk har alltid vært viktig verktøy for fremstilling av likestillingsarbeidet i akademia. Jeg hadde ikke kommet langt i mitt arbeid uten bruk av den.

Institutt for filosofi og religionsvitenskap hadde kun mannlige professorer i perioden fra 2000 – 2008. Året 2009 ble det tilsatt 1 kvinne i et professorat ved instituttet.

I 2015 var det 2,5 årsverk for kvinner i professorater. I løpet av 15 år, har dermed antall årsverk for kvinnelige professorer ved institutt for filosofi og religionsvitenskap økt fra 0 til 2,5 årsverk. Vi kan ikke være fornøyde med det. Kilde: DBH

Henviser til overskriften på intervjuet. Det handler ikke om kvinner. Det handler om kulturer, noe det er svært vanskelig å føre statistikk over.