Norsk studentorganisasjon

NTNU mener de ikke har blitt hørt, det kan endres nå

Norsk studentorganisasjon (NSO) legger om virksomheten for at medlemslagene rundt om kring i landet skal få mer påvirkningsevne.

NSO vedtok en endring i sin modell på sitt landsmøte i helga.
Publisert

- Jeg tror det er viktig at vi har studentstemmer fra hele bevegelsen for å få fram hva vi mener om hvordan det er å være student i hele Norge, det sier den nyvalgte lederen i Norsk studentorganisasjon, Kaja Hovdenak til Universitetsavisa.

Hun var en av det overveldende flertallet som stemte for å legge ned NSOs sentralstyre på helgas landsmøte. Isteden skal de ha et landsstyre, der alle medlemsorganisasjoner er representert.

Nyvalgt leder Kaja Hovdenak skal lede sin organisasjon når den går over til det flertallet opplever som en mer representativ modell.

En rapport som nylig ble avlevert til Norsk studentorganisasjon viste at de i for liten grad reflekterer medlemslagenes meninger. Medlemslagene opplever også at de ikke får sagt sin mening om interesseorganisasjonsens prioriteringer utenfor de årlige landsmøtene.

- Vi har ikke hatt den påvirkningen vi skulle ønske

Det er leder Didrik Nohre Lønvik av Studenttinget ved NTNU som skal være NTNUs representant når det nye landsstyret innføres i løpet av de neste månedene. Han sier det stemmer at de ikke har hatt den påvirkningen de skulle ønske.

- Sånn som vi har opplevd det, så har ikke vi hatt den påvirkningen vi har ønsket inn sentralstyret. Jeg har kunnet ta kontakt med dem med innspill, men det er helt opp til dem om de vil følge det. Derfor er det mye mer positivt at vi får et styre som er forankret i medlemslagene, slår Lønvik fast.

Som NTNU-studentenes representant blir Didrik Nohre Lønvik den med flest stemmer i NSOs nye system.

I landsstyret vil det være en representant for hver medlemsinstitusjon, uansett størrelse. Men hver av representantene får stemmerett etter størrelse. Det betyr at Lønivk som NTNUs representant blir den mektigste enkeltrepresentanten.

- Samtidig gjør det også at alle de små institusjonene er garantert representasjon, så jeg tror dette er veldig positivt for alle medlemsinstitsujoner, sier han.

Innstilte på å legge ned seg selv

Hun som skal styre et nylig omorganisert NSO istemmer det.

- Jeg tror at dette er en veldig god og positiv endring for organisasjonen. Det vil gjøre at medlemmene har mer direkte påvirkningskraft i hvordan organisasjonen styres i året mellom landsmøtene, sier påtroppende leder Hovdenak.

Det sittende sentralstyret ved NSO hadde på forhånd innstilt på å legge ned seg selv, med unntak av to medlemmer som tok ut dissens: De var bekymret for at det nye systemet skal ta oppmerksomhet bort fra de lokale studentdemokratienes kjerneoppgaver ved sine institusjoner, samt at det kan bli interessekonflikter mellom de lokale medlemslagenes interesser og den nasjonale studentorganisasjonens interesser.

- En styrke med flere perspektiv

Hun som får ansvaret for å innføre det nye regimet tror det er en styrke at lokallag får mer å si.

- Jeg tror du i større grad får fram hvilke utfordringer man har lokalt på de ulike studiestedene rundt om i hele landet. Det er en styrke å ha flere perspektiver. Det er viktig å ha både geografisk og institusjonell spredning i en organisasjon med så mange forskjellige medlemslag, sier Hovdenak.

Følg UA på Facebook og Instagram.