Landsmøte i Norsk studentorganisasjon

Støre forsvarte «puslete» forslag da han gjestet studentsamling for første gang

Statsministeren avkjølte seg med softis før han ble den første statsministeren til å snakke på NSOs landsmøte. I salen ble han grillet av studentene om blant annet studiestøtten og det nye opptakssystemet.

Ved softismaskinen på landsmøtet i Norsk studentorganisasjon har det blitt diskutert mye studentpolitikk. Denne gang av statsminister Jonas Gahr Støre.
Publisert Sist oppdatert

- Oline sa jeg måtte spise en softis med henne før jeg skulle inn hit. Hvis det var et triks å få meg på talerstolen med brainfreeze, er det en taktikk jeg ikke har vært borti før.

Slik åpnet statsminister Jonas Gahr Støre talen på sitt første landsmøte med NSO. Støre kom rett fra pressekonferanse der den nye langtidsplanen for forsvaret ble presentert. 

Samme dag presenterte regjeringen også det nye opptakssystemet for høyere utdanning. Dette ble kalt «puslete» av NSO-leder Oline Sæther før Støre gikk på scenen. Studentlederen mener regjeringen i liten grad gjør reelle endringer i opptakssystemet.

- Vi har jobbet jævlig mye med meldingen, så kalles den puslete, sa Støre til latter fra salen. 

NSO-leder Oline Sæther kalte regjeringens nye opptakssystem for puslete.

For teoritunge profesjonsutdanninger

Statsministeren fortsatte med å forklare at systemet har vært både rotete og uoversiktlig noe. Ifølge Støre har det betydd en sen studiestart for mange. Samtidig som andre sektorer også har meldt seg på og krevd tilleggspoeng.

- Derfor ønsket vi å rydde opp i regelverket for å sikre at flest mulig kommer raskt i gang med utdanning, sa han. 

Jonas Gahr Støre ble møtt med stående applaus på sitt første landsmøte.

Målet med opptaksmeldingen skal være å gjøre det enklere å komme i gang med utdanning. Støre nevnte også at profesjonsutdanningene har blitt for teoritunge. 

- Vi har erfart at kvaliteten kan gå ned, hvis mengden på teori går opp, sa han.

- Akademisk er ikke negativt og virkelighetsfjernt

Universitetsavisa møtte statsministeren etter seansen. 

 - Når det snakkes om akademisering, betyr det at vi har gått for langt i Norge med å gjøre høyskoler til universitet og profesjonsutdanninger til universitetsfag?

- Jeg tror et samfunn som vårt som er komplisert og har mange mål vil hele tiden oppleve at de kan justere. Så kan det være en tendens til at vi i Norge får en pendelvirkning. At vi går for langt i en viss retning, før vi så svinger tilbake alt for langt i den andre, sa Støre.

Han sier det de gjør nå er å lære av det som har skjedd så lang og korrigere.

Jonas Gahr Støre slo fast at om det er en av studentenes ønsker han skulle prioritert så står økonomien høyt på agendaen, men ville ikke love noe konkret.

- Profesjonsutdanningene som jo handler om å løse veldig konkrete oppgaver. Nå mener jeg ikke at akademisk er negativt og virkelighetsfjernt. Men hvis det fjerner seg for mye fra de oppgavene du skal løse så er det behov for å justere inn, slo Støre fast til Univeristetsavisa.

 - Hva tenker du om at studentene kaller forslaget ditt puslete?

- Det tåler jeg veldig godt. Det er fint at studentene sier fra i klare ordelag og med store bokstaver. Men jeg endrer ikke mitt standpunkt om at dette er et godt og gjennomarbeidet forslag, konkluderte statsministeren.

- Forstår det er krevende

Foran studentforsamlingen var studentøkonomi også et naturlig tema. Støre fortalte at han ønsker å jobbe en trygg studentøkonomi, hvor studenter kan ha utdanningen som sin førsteprioritet. 

- Jeg forstår det er krevende. Vi er inne i en dyrtid som rammer alle, sa han.

Utbygging av flere studentboliger var også blant temaene statministeren snakket om. Regjeringen har satt et mål om å bygge 3000 nye studentboliger. 

- Dette målet står fortsatt, sa Støre.

Statsministeren snakket om blant annet studiestøtten og studentboliger.

Han skulle også svare på spørsmål fra NSOs lederkandidater. Jens Bartnes var først ut. Han utfordret Støre på hva som kunne gjøres for å få flere internasjonale studenter til Norge etter innføringen av studieavgift for studenter utenfor EU og EØS.

 - Det var ingen hyggelig avgjørelse å innføre studieavgiften, men det var rimelig, svarte Støre.

Det begrunnet han blant annet med at andre land også har samme løsning. Samtidig mener Støre at det er svært høy kvalitet på norske læresteder, noe som også bidrar til å tiltrekke internasjonale studenter. 

Viktigst at prisstigningen ikke fortsetter

Kaja Hovdenak startet sitt innlegg med å berømme regjeringen for å ha gitt et historisk løft i studiestøtten. Samtidig ønsket hun svar på om statsministeren har som mål feste studiestøtten til grunnbeløpet i folketrygden.

- Det viktigste vi kan gjøre er at prisstigningen ikke fortsetter. Det aller viktigste regjeringen kan gjøre er å få prisstigningen ned slik at økningen på ti prosent, svarte Støre.

Karl Magnus Nyeng utfordret statsministeren på utbygging av studentboliger.

Fra talerstolen sa Karl Magnus Nyeng  at NSO er overbevist om at rimeligere studentboliger også kan virke regulerende på boligmarkedet ellers. Han ønsket svar på hvordan regjeringen skal nå målet om å bygge nok studentboliger. 

- Vi gir 650 millioner til bygging av nye studentboliger. Samtidig henger det sammen med mye annet. Vi har utvidet muligheten for startlån, og vi jobber sammen med samskipnadene for å nå målet, sa han. 

 

Følg UA på Facebook og Instagram.