Ytring

Opptak av forelesninger – en god idé

Arve Hjelseth og Mads Skauge treffer ikke helt i sitt debattinnlegg mot opptak av forelesninger. Sakens nyanser må ikke være det som stopper et tiltak som vil forbedre studiehverdagen betraktelig.

Sigurd Solheim svarer her to forelesere som sier seg uenig i forslaget som ligger på Studenttingets bord om opptak av forelesninger.
Publisert

Studenttingets arbeidsutvalg er klare over at det finnes komplikasjoner rundt opptak av forelesninger, men ser seg ikke enige i at opptak i seg selv er en dårlig ide. Her er det tydelig at vår hensikt til dels har blitt misforstått. Man skal lese seg ganske langt ut i Hjelseth og Skauges innlegg før uenighetene blir tydelige, da vi ikke ser på det som hensiktsmessig at alle forelesninger tas opp.

Les det opprinnelige innlegget her: Opptak av alle forelesninger - en dårlig idé.

Å gjøre opptak av forelesninger skal ikke stå som hinder for mangfoldet av forelesningsmetoder, ei heller hindre den stadige omveltningen mot en mer studentaktiv undervisning. Det skal derimot fungere som et supplement for studentene. Som foreleser bør man ikke frykte at alt fysisk oppmøte forsvinner som følge av dette, så fremt man utnytter den fysiske arenaen til sine styrker.

Argumentene om at foreleserne vil legge bånd på seg i hva de sier, samt at forelesningene blir oppfattet som «et sett med ferdigbygde fakta», vil ikke endres av at de blir tilgjengelige over en lengre tidsperiode. Å frykte intern deling av tidligere forelesninger på dette grunnlaget, viser en uheldig mistillit til studentenes evner til å forstå hva en forelesning er, og hvilken rolle en foreleser har. Forelesninger fungerer allerede som et supplement til eller aktivisering av pensum, noe studentene forstår så fort de begynner å studere.

De fleste studenter har nok erfart at man ikke må delta aktivt i tradisjonell undervisning selv, og har ei heller et behov for å begynne med det. Det er fullt mulig å ta lærdom av dialogen som oppstår mellom engasjerte studenter og undervisere uten å delta selv, en mulighet som kan bevares også i videoopptak.

Opptak av tradisjonelle forelesninger ville gitt muligheten til en fleksibilitet og mulighet til repetisjon som ville gagnet studenter på en rekke grunnlag. Det ville muliggjort at studenter kan plukke valgfag uten å tenke på overlappende timeplan. De kunne fulgt fag som går i andre studiebyer enn den de selv bor i, eller mens de selv er på utveksling.

Les mer om saken i Universitetsavisas artikkel om forslaget: Studenttinget foreslår opptak av alle forelesninger.

Det har også store fordeler fra et tilretteleggingsperspektiv. Hørselshemmede kan få forelesninger tekstet, svaksynte kan bruke tid for å innta et synsfelt, studenter med angst og på autismespekteret kan oppleve en tryggere situasjon og de med konsentrasjonsproblemer kan spole tilbake. Og ikke minst; man kunne blitt hjemme med god samvittighet hvis man skulle få koronasymptomer en dag eller to. Fra studentperspektivet er argumentene for opptak mange.

Gjennom pandemien har NTNU bevist for studentene at de kan hvis de vil på den digitale fronten. Nå må studentene få muligheten til å bevise det samme tilbake. Saken skal diskuteres i studenttingsmøte nå på torsdag, og vi har full tillit til at de kommer frem til hva som er det beste for studentene.

Innlegget var opprinnelig publisert i Under Dusken.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.