Studenttinget foreslår opptak av alle forelesninger

Ønsker å gi studentene mer fleksibilitet i læring.

Foto fra siste møte i Studenttinget.
Publisert Sist oppdatert

I kommende Studenttingsmøte 30. september vil representantene behandle et forslag fra Studenttingets arbeidsutvalg om digitale forelesninger. Der foreslår de at alle tradisjonelle forelesninger skal tas opp

- Fra studentperspektivet er det flere fordeler å peke på ved opptak av forelesninger. Studentene får muligheten til å velge selv hvordan de lærer best, når det passer best for dem. Det blir mye enklere å repetere innhold som blir gjennomgått i forelesningene, står det i saksbehandlers vurdering.

Det er fag- og forskningspolitisk ansvarlig i Studenttingets arbeidsutvalg som er ansvarlig for saken. Han presiserer at dette ikke er en ferdig sak og at det vil være opp til Studenttinget å vurdere om dette er noe de vil vedta og i hvilken form.

- Vi mener dette er god politikk for studentene. Dette gir mer fleksibilitet i læringa og det er ressurser som kan brukes til repetisjon. Vi mener det er spesielt hensiktsmessig for de tradisjonelle forelesningene, som for det meste er monolog med tavleundervisning og kanskje et par spørsmål. Andre undervisningsformer vil kanskje ikke være like hensiktsmessig å ta opp.

Tar ikke initiativ til å legge ut offentlig

Han sier det definitivt vil ligge en viss skjønnsmessig vurdering til grunn i hva som kan regnes som en tradisjonell forelesning. Når denne saken har vært opp tidligere, har flere forelesere ytret bekymring for at det vil gjøre at studenter slutter å gå på forelesning. Solheim sier dette er noe de har vurdert.

- Til en viss grad kan det nok skje, men det er absolutt ikke målet. Dette er nok et av stedene mye av diskusjonen kan ligge i Studenttinget. Men jeg tror også studentene har lært fra korona hvor viktig det også å ha fysisk undervisning.

I 2018 vedtok Høyre at de ønsket å legge ut offentlig alle digitale forelesninger, noe som skapte en del reaksjoner blant ansatte. Solheim sier dette ikke er noe de legger opp til.

- Det er ikke noe som nødvendigvis omfattes av vårt forslag. Vi ønsker først og fremst å gi bedre forutsetninger for læring blant studentene, ved at innholdet deles internt for studentene.

Fag- og forskningspolitisk ansvarlig i Studenttinget NTNU Sigurd Solheim.

Tidligere har blant annet fagforeningen NTL vært bekymret for at NTNU tar et strammere grep rundt ansattes eget undervisningsmateriell. Solheim sier det absolutt er en bekymring, men at dette også er noe som må komme i arbeidet etter saken.

- Vi er klar over at det er bekymringer når det kommer til opphavsrett og eierskap. Det er viktig for oss at dette ikke er noe som er ment å erstatte forelesere eller lignende. Om NTNU skal gjenbruke forelesninger, burde det legges opp til at forelesere kan få betalt for læringsutbyttet studentene får av det. Men dette er ikke en del av sakspapiret slik det er nå. Forsalget fremmer kun et krav om å legge ut opptak frem til sensur.

Les også: Lite engasjement fra studentene ved store digitale forelesninger.

Viktig at det ikke blir betydelig merarbeid for forelesere

Del av forslaget er også at man ønsker mer materiell og folk til å bruke det. I saksbehandlers vurdering står det at det i dag virker som mye er avhengig av forelesers digitale kompetanse. Der jobber NTNU med kompetanseheving, men det kan også bli aktuelt å involvere andre ressurspersoner, står det i Studenttingets sakspapir.

- Det er også viktig at det ikke blir merarbeid for forelesere. Derfor vil retningslinjer med fokus på universell utforming og standardisering av disse bidra til å gjøre prosessen enklere for foreleserne, står det.

I tillegg skrives det at NTNU allerede har flere gode digitale plattformer som kan brukes.

- Blackboard Collaborate har vist seg å være allsidig nok for de fleste former av digital undervisning, og Panopto har gjort det til en enkel jobb å filme forelesningene. Det har også blitt brukt en rekke interaktive digitale verktøy for å supplere undervisningen. Det er viktig at en standardisering i bruk av plattform ikke hindrer kreativ bruk av alternative digitale læringsmetoder og interaktive verktøy.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.