Regjeringen vil gi 140 millioner til å hjelpe studentene

Regjeringen vil foreslå for Stortinget en omfattende pakke med økonomiske tiltak for å motvirke konsekvensene av pandemien i samfunnet.

- Vi vet at pandemitida er veldig krevende for studentene, sier Ola Borten Moe.

Det omfatter blant annet at universiteter, høyskoler og fagskoler får 100 millioner kroner til å gi studentene ekstra faglig støtte og forhindre at de blir forsinket eller slutter på studiene som en følge av pandemien. I tillegg får studentsamskipnadene 40 millioner kroner til å sosiale og psykososiale tiltak for studenter, ifølge pressemelding fra regjeringen.

- Pandemien slipper ikke taket og det blir mer digital undervisning og færre muligheter for å treffes mange sosialt. Vi vet at dette er veldig krevende for studentene. Derfor har vi nå fremmet forslag som vil gi universitetene, høyskolene, fagskolene og samskipnadene mer penger til å sette i gang eller forlenge ekstra tiltak for å hjelpe studentene både faglig og sosialt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i pressemeldingen.

Pandemien har vist at smitteverntiltak påvirker studentene negativt både faglig, sosialt og økonomisk. Derfor har Stortinget de siste to årene bevilget 318,5 millioner for å følge opp studentene. Nå følger regjeringen opp med mer penger for 2022 til faglig og psykososial oppfølging.

Med forbehold om Stortingets vedtak vil regjeringen følge opp med å tildele pengene så snart Stortinget har vedtatt tiltakspakke