Direkte fra NTNU: Støre med digitaliserings-«kick-off»

Statsminister Jonas Gahr Støre og kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik inviterer til kick-off for arbeidet med ein ny nasjonal digitaliseringsstrategi. Starter 10.30.

  • Anne Borg, rektor ved NTNU ønskjer velkommen
  • Statsministeren innleiar om betydninga av ein ny nasjonal digitaliseringsstrategi og kva regjeringa ønskjer å oppnå med arbeidet.
  • Inga Strümke, fysikar og forskar ved NTNU, innleiar om kunstig intelligens
  • Ieva Martinkenaite, SVP and Head of Research and Innovation i Telenor Group, innleiar om kunstig intelligens
  • Maria Bartnes, forskingssjef ved SINTEF, innleiar om digital tryggleik og beredskap
  • Elise Knutssøn Lindeberg, avdelingsdirektør for sikkerheitsavdelinga i Nkom og medlem av Totalberedskapskommisjonen, innleiar om digital tryggleik og beredskap
  • Johnny Welle, kartverkssjef Kartverket, innleiar om verdien av data
  • Elisabet Haugsbø, visepresident i Tekna, innleiar om verdien av data
  • KS, ved områdedirektør Kristin Weidemann Wieland, og NHO, ved områdedirektør Idar Kreutzer, fortel om strategiens betydning for kommunane og næringslivet
  • Kommunal- og distriktsministeren avsluttar og inviterer til innspel