Andelen nye doktorer med utenlandsk bakgrunn har aldri vært så høy som i 2021

I alt 44 prosent av de nye doktorene var utenlandske statsborgere.

Doktorpromosjonen pleier å foregå i aulaen i Hovedbygningen på Gløshaugen.
Doktorpromosjonen pleier å foregå i aulaen i Hovedbygningen på Gløshaugen.
Publisert

Statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at det ble avlagt 1601 doktorgrader ved norske universiteter og høyskoler i 2021. Dette er 33 færre enn i 2020.

Nesten 700 av de nye doktorene var utenlandske statsborgere, noe som utgjør 44 prosent. Andelen har mer enn doblet seg de siste 20 årene, og har altså aldri vært så høy som nå.

SSB skriver at vi finner den samme trenden i de andre nordiske landene.

Det er flest europeere som kommer til Norge, vel halvparten, og her utgjør Tyskland en stor andel. Andelen kandidater fra land i Asia er også stor. 200 personer hadde kinesisk, indisk eller iransk statsborgerskap.

Andelen med utenlandsk statsborgerskap er størst innen matematikk og naturvitenskap, og teknologi.