Disse boligene vil NTNU selge

Universitetet selger boliger på Havstad og i Brundalen etter å ha vurdert «strategisk verdi».

Havstadvegen 15 er en av adressene hvor NTNU nå ønsker å kvitte seg med boliger.
Publisert Sist oppdatert

I et brev til Kunnskapsdepartementet skriver NTNU at de «ønsker å avhende boliger som ikke lenger er i bruk og som ikke har strategisk verdi for virksomheten». Boligene det er snakk om er fire leiligheter i Brundalen, to leiligheter på Havstad og en halvpart av en tomannsbolig ved Dragvoll.

- Det er gjort en vurdering av både beliggenhet og type bolig, og det er på bakgrunn av dette vi har bestemt oss for å selge disse. I tillegg skal vi også selge noen frittstående bygg som kan brukes til boliger, men som vi har brukt i faglig øyemed, sier Lindis Burheim, eiendomssjef ved NTNU.

Selger gammel gård

I tillegg skal den ærverdige gården Stokkan Øvre som ligger i skråningen ned fra Stokkanhaugen med utsikt mot Idrettsbygget selges, samt Halsenget, en av de første byggene langs bilveien fra Dragvoll og inn i Estenstadmarka.

De seks leilighetene og halvparten er boliger som tidligere er brukt til gjesteforskere og andre som har besøkt NTNU over lengre tid.

Når det gjelder halvparten ved Dragvoll ligger den på universitetets tomt, og må dermed fradeles før salget kan gjennomføres.

Burheim opplyser at de nå jobber med å hente inn tilbud fra eiendomsmeglere.

Brakker og naust

NTNU eier også en rekke forskerboliger andre steder i Trondheim, blant annet rett nedenfor Gløshaugen. Men det er langt fra de merkeligste eiendommene NTNU eier.

Da Universitetsavisa gjorde en gjennomgang for noen år siden fant vi både naust, brakker og hytter spredt rundt omkring. Og kanskje det merkeligste var en liten veistubb i et boligfelt på Stokkanhaugen.

Og NTNU er ikke de eneste som har noen naust på samvittigheten. Det har også gjengen nordpå, ved Universitetet i Tromsø. Men de har også noe en bør kunne anta at ingen andre har: En egen øy.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.