NTNU-professor hedret i Barcelona

Fredag utnevnte Universitetet i Barcelona professor Kristian Seip til æresdoktor. 

Professor ved Institutt for matematiske fag, Kristian Seip, holdt fredag en tale ved Universitetet i Barcelona i forbindelse med at universitetet utnevnte ham til æresdoktor.
Publisert

Fredag tildelte Universitetet i Barcelona (UB) æresdoktorat til Kristian Seip, professor ved Institutt for matematiske fag ved NTNU. 

Sponsor for seremonien var professor Joaquim Ortega-Cerdà fra Fakultet for matematikk og datavitenskap ved UB. Ifølge en nyhetsmelding på UBs hjemmeside forklarte han i seremonien hvordan professor Seips grunnleggende bidrag de siste tiårene har vært ekstremt innflytelsesrike. 

- Seip er en av verdens ledende forskere innen matematisk analyse, med forskning som kombinerer ekstremt originale nye perspektiver, dype ideer og imponerende tekniske ferdigheter, sa Ortega-Cerdà ifølge nyhetsmeldingen. 

- Rett og slett imponerende

I forbindelse med utdelingen av æresdoktoratet holdt professor Seip en tale. Han åpnet denne med å fremheve sitt personlige og vitenskapelige forhold til Barcelona og dets matematiske samfunn. 

Seremonien ble ledet av rektor ved Universitetet i Barcelona, Joan Guàrdia. Sponsor var professor Joaquim Ortega-Cerdà, fra UBs fakultet for matematikk og datavitenskap. Professor Seip i midten.

- Det har en spesiell plass i mitt hjerte. Det har vært en inspirasjon, et privilegium og en stor glede å delta så aktivt i byens levende og velstående matematiske liv de siste tretti årene, sa han ifølge nyhetsmeldingen. 

Videre introduserte han sin vitenskapelige bakgrunn, og reflekterte blant annet over hvor viktig det er å lære av andre og å dele i matematikken.

- Det finnes vanskelige problem hvor man må være seig og villig til å tenke på det samme over lang tid. Men det finnes også vanskelige problem som krever mer enn oppfinnsomhet og stahet, men også et nytt revolusjonerende innsyn, en omvei inn i et ennå uutforsket matematisk landskap for å ha kraften til å låse opp deres mysterium, sa han. 

Instituttleder ved Institutt for matematiske fag, Einar Rønquist, sier til Universitetsavisa at seremonien rett og slett var imponerende. 

- Rammene for seremonien var storslagne, og Kristian gav en fantastisk god og minnerik tale. Alt i alt er det ikke ofte våre ansatte blir hedret på denne måten, sier Rønquist. 

Følg UA på Facebook og Instagram.