Ekstremværet «HANS»

Broen til eksamenslokalet sperret av flom

På campus Gjøvik er en gangbro til eksamenslokalet oversvømt. Studenter som skal på kontinuasjonseksamen må møte tidligere for å ta en trygg rute.

Hans, flom.
Den meget store vannføringa i Hunnselva har ført til at mange av de NTNU-ansatte som har kontor i Mustad Næringspark har hatt hjemmekontor. Når studentene skal til eksamenslokalet her må de ta en annen rute enn over gangbroen.
Publisert

NTNU gjennomfører kontinuasjonseksamener denne og kommende uke. Ekstremværet «Hans» gjør dette utfordrende. 

- Eksamensperioden er allerede i gang, og enkelte steder stiger vannet fortsatt. Spesielt på Gjøvik har det vært et problem at studentene ikke får møtt til eksamen på grunn av ekstremværet, sier gruppeleder for felles studentsystem og eksamen ved NTNU, Erik Ingve Langbakk. 

Han opplyser at NTNU har sendt mail til alle studenter som er meldt opp til eksamen, og bedt de som er forhindret fra å møte om å ta kontakt med sitt fakultet og fremvise dokumentasjon på hvorfor de ikke kunne møte. Dette kan for eksempel være billetter for innstilte avganger.

- Vi har enda ikke oversikt over hvor mange det gjelder. For studentene som ikke får møtt opp blir det ikke nødvendigvis ny eksamen, det blir opp til fakultetene å vurdere når vi får bedre oversikt. Så langt det er mulig vil vi prøve å få til ny eksamen, sier Langbakk. 

Meget stor vannføring på Gjøvik

- På campus Gjøvik er ei gangbru til eksamenslokalet oversvømt, så vi har sendt ut beskjed om at studentene som skal ha eksamen må komme tidligere så de ikke benytter brua. Man kommer seg fortsatt til eksamenslokalet, sier Langbakk. 

Seksjonssjef for eiendomsfovaltning og drift på Gjøvik, Kai Robert Jakobsen, forteller at eksamensavviklingen i Mustad Næringspark så langt har gått som planlagt.

Ekstremværet «Hans» har ført til stor vannføring i Hunnselva. Bildet viser terassen utenfor kantina på Mustad Næringspark. NTNUs eksamenslokaler er lengre inn i parken, og i plan fire og fem.

- Studentene som kommer fra campus har fått lengre gangvei til eksamenslokalene fordi brua over Hunnselva har blitt stengt på grunn av meget stor vannføring. Elva har fått lavere vannstand det siste døgnet, så situasjonen ser ut til å være under kontroll. Brua vil sannsynligvis vil bli åpnet i løpet av kort tid, sier Jakobsen. 

Selve lokalene til NTNU ligger i plan fire og fem, og er ikke berørt av flommen. 

- Bortsett fra at det har kommet inn noe vann i inngangspartiet i plan én. På grunn av situasjonen har mange ansatte på Institutt for design hatt hjemmekontor denne uka, men deres lokaler har ikke fått skader under flommen, sier Jakobsen.

Kan gå glipp av immatrikulering

- Vi sender også ut e-post nå om immatrikulering, for de studentene som kanskje ikke rekker å komme til den, sier Langbakk.

Når det gjelder studenter som blir hindret fra å møte til kontinuasjonseksamen, tror han ikke omfanget er så veldig stort. 

- Mange har reist så de er her i god tid, det er få som tar flyet opp samme dagen, sier Langbakk.