Mange sykepleierstudenter strøk på beryktet eksamen

Av 1.252 sykepleierstudenter som tok anatomieksamen på nytt i april, strøk 770 også andre gang.

Illustrasjonsfoto fra ferdighetstrening for sykepleierstudenter.
Illustrasjonsfoto fra ferdighetstrening for sykepleierstudenter.
Publisert

Den nasjonale eksamenen i anatomi, fysiologi og biokjemi er beryktet blant sykepleierstudenter og har høy strykprosent, skriver Sykepleien.

De som strøk i desember i fjor, hadde mulighet til å ta eksamenen på nytt i april i år. Sensuren viser at over to tredeler strøk også på andre forsøk.

Flest studenter strøk ved Oslo Met (123 av 189), Høgskulen på Vestlandet (112 av 203) og Vitenskapelige høgskole (82 av 144).

Ved NTNU strøk 57 av 106. Ingen fikk A eller B, 7 fikk C, 9 fikk D og 33 fikk karakteren E. I januar var det rundt en fjerdedel som strøk. Da var det store variasjoner innad på NTNU.

Grunnet usikkerhet knyttet til oppmøte på eksamen i desember i fjor åpner Nokut for at det kan gis en ekstra konteeksamen i august. UiT har sagt at de ikke kommer til å tilby det. Noe som har fått studenttillitsvalgte til å reagere.

- Stryker man en tredje gang, mister man studieretten. Vi tror dette er til det beste for studentene, sier assisterende instituttleder Kari Birkelund Olsen til Nordlys.