Kun én student av 168 fikk A i dette kjemifaget

Student på emnet TMT4100 der 49 strøk frykter mer utbredt bruk av flervalgsoppgaver.

Illustrasjonsfoto fra en kjemilab i Kjemiblokk 3.
Illustrasjonsfoto fra en kjemilab i Kjemiblokk 3.
Publisert

iD 168 studenter avla eksamen i innføringsemnet i kjemi, TMT4100 var det bare en som fikk toppkarakter, mens hele 49 studenter fikk strykkarakter. Det var studentavisa Under Dusken som først omtalte saken.

- Det var et ganske unisont inntrykk blant studentene at eksamen opplevdes som vanskelig. Det taler karaktermeldingen om også, sier Bjørn Brørvik til Under Dusken. Han var referansestudent for faget høsten 2021.

Den overveldende majoriteten av studentene var på den lavere enden av karakterskalaen. Kun fem studenter fikk en B, mens 17 fikk C. Det var 48 studenter på både D og E.

Til sammenligning lå gjennomsnittet på C og strykprosenten på 7 prosent da faget ble gjennomført som skoleeksamen før koronapandemien i høsten 2019.

Les også: Eksamen der nesten alle fikk A var for enkel, konkluderer instituttet.

Bekymret for tosensorordning

Til Under Dusken sier studenten Børvik at faglærer vært fornøyd med oppmøtet og at folk har benyttet seg av undervisnings- og veiledningsopplegget. Han trekker fram som problematisk at oppgavene ikke lignet på tidligere år, spesielt med utstrakt bruk av flervalgsoppgaver.

- Mye skulle besvares som «multiple choice» i Inspera, og da blir det fort mye flervalg som begrenser mulighetene for å vise hva man kan, sier Brørvik.

Både Brørvik og medstudentene bekymrer seg for mer bruk av flervalgsoppgaver og automatisk sensur og trekker fram tosensorordningen som potensielt problematisk.

Les også: 1100 studenter gikk opp i dette faget, ingen strøk.

- Studenter har lite erfaring med skoleeksamen

Instituttleder for materialteknologi, Einar Hjorthol, sier til studentavisa at de nå skal evaluere oppgavene.

- Det er naturlig at eksamensresultatene svinger litt fra år til år. Men det vi vet er at en del studenter, kanskje særlig de som kommer rett fra videregående, har lite erfaring med skoleeksamen, sier han.

Han trekker det fram som et problem at mange studenter kanskje mangler nødvendige basiskunnskaper på eksamen når de er vant med åpen-bok vurderingsform. Han sier det er et problem at så mange nå er vant til digitalt opplegg og sier det blir større aktivitet på campus.