uvær langs kysten

Kvelds- og nattestengte campus i Trondheim og Ålesund

NTNU tar sikte på å holde campusene i Trondheim åpne ut dagen, med mindre værmeldingen brått forverrer seg.

Rødt farevarsel for kysten langs Møre og Trøndelag.
Rødt farevarsel for kysten langs Møre og Trøndelag.
Publisert Sist oppdatert

Oppdatert 16.23.

Campusene i Ålesund og Trondheim vil på grunn av ekstremværet være stengt for arrangementer mellom klokka 19.00 onsdag kveld og klokka 08.00 torsdag morgen. Det skyldes at ekstremværet «Ingunn» antas å være på det mest intense i dette tidsrommet.

Det melder NTNU på Innsida 16.12, rundt en halvtime etter et tidligere varslet møte i Sentral beredskapsledelse.

Det blir foreløpig ikke iverksatt ytterligere tiltak i Ålesund og Trondheim som følge av ekstremværet. Undervisningen vil fra torsdag morgen gå som normalt også i Ålesund. Det åpnes fortsatt for digital undervisning, og dette avgjøres av den enkelte faglærer.

Det åpnes i tillegg for å jobbe hjemmefra torsdag, for de som har mulighet til dette.

Beslutningen er fattet på grunnlag av det som var kjent om utviklingen av ekstremværet ved 15-tida onsdag, og i forhold til de råd og beslutninger som Trondheim kommune og Ålesund kommune har fattet, skriver NTNU på Innsida.

Sentral beredskapsledelse ved NTNU understreker likevel at vær-situasjonen kan endre seg raskt, og at det på kort varsel kan bli besluttet endringer. Det vil komme en ny oppdatering dersom situasjonen endrer seg, og seinest torsdag formiddag.

Informasjon fra Studentsamskipnaden:

  • Ansatte som kan jobbe hjemmefra, er sterkt oppfordret til hjemmekontor onsdag og torsdag.
  • Ledere vurderer fortløpende hvilke tjenester (trening, mat og drikke, barnehage, samtaler, psykisk helsetjeneste) som holdes åpent i dag og i morgen, i tråd med lokale myndigheters anbefalinger og i dialog med beredskapsledelse. Kantina i Ålesund ble stengt i dag. 
  • Ledere innen de ulike virksomhetsområdene vurderer hvilke arrangement og møter som kan gjøres digitalt, utsettes eller avlyses for onsdag og torsdag.
  • Helsestasjon holdes foreløpig åpen. Det er tilbud om digitale møter der det er hensiktsmessig.

- Sikkerhet går foran alt

Bjørn Haugstad, direktør for organisasjon og sentral beredskapsleder ved NTNU, oppfordret sterkt ansatte og studenter i Ålesund om å ta hjemmekontor i onsdag.

Hold dere hjemme i dag, oppfordrer Bjørn Haugstad.
Hold dere hjemme i dag, oppfordrer Bjørn Haugstad.

- Sikkerheten til våre studenter og ansatte går foran alt, og det værvarslet som er sendt ut gjør at vi følger ekstra nøye med og vurderer tiltak etter behov, sier Haugstad.

 Stenger Studentersamfundet i Trondhjem

Studentenes storstue i Trondheim, Samfundet melder at de stenger sine dører onsdag ettermiddag og kveld. 

- Samfundet holder dessverre stengt i dag på grunn av uværet som nærmer seg byen. Vær forsiktige, skriver de på sin Facebook-side.

Etter planen skulle deg arrangeres «Onsdagsdebatt: Har samfunnet glemt menn?». Arrangementet utsettes til senere.

Tett kontakt med kommunene

I en melding på Innsida tirsdag kveld ba NTNUs ledelse alle ved de berørte campusene utøve ekstra varsomhet og følge rådene som blir gitt. Årsaken er ekstremværet «Ingunn.»

NTNU følger utviklingen av det varslede ekstremværet nøye, og er i tett kontakt med Trondheim kommune og Ålesund kommune.

Seint tirsdag kveld besluttet NTNUs ledelse at undervisning ved campus Ålesund avlyses onsdag.

Avvent beskjed fra faglærer

NTNU vil fortløpende vurdere om eller når det kan bli aktuelt å avlyse undervisning og annen aktivitet på de berørte campusene, og ber studenter og ansatte være forberedt på at dette kan skje på kort varsel.

Dersom det blir vurdert nødvendig å avlyse undervisning bes studenter avvente beskjed fra sin faglærer. Det kan også bli aktuelt å stenge campus. Dette vil bli vurdert i samråd med kommunene og etter råd fra andre aktuelle instanser, skriver ledelsen på Innsida.

NTNU setter intern beredskap i løpet av onsdag, og ny og oppdatert informasjon vil bli sendt ut i løpet av dagen.

Meteorologisk institutt skriver på sine nettsider tirsdag ettermiddag at det under ekstremværet vil være farlig å oppholde seg utendørs, og at det ventes uvanlig stor skade på bygninger, infrastruktur, skog og strømnett.

Busser innstilles, rutebåter holdes i havn

Ålesund kommune har bestemt at alle skoler holdes stengt onsdag. Alle videregående skoler i Møre og Romsdal har nettundervisning. Også kollektivtrafikken i Ålesund er besluttet innstilt.

AtB melder tirsdag ettermiddag på sine nettsider at det er stor sannsynlighet for at både busslinjer, båtruter og skolekjøring innstilles i deler av Trøndelag som følge av ekstremværet. I Møre og Romsdal ber Fram om at passasjerer følger med på nettsidene om forsinkelser og avvik og skriver videre at passasjerer må være forberedt på at ruter blir innstilt.

Seksjon for eiendomsdrift ved NTNU vil onsdag sjekke bygningsmasse i Trondheim og Ålesund og påse at vinduer er lukket og løse gjenstander sikret. Ansatte oppfordres til å sjekke det samme på sine arbeidsplasser.

Følg UA på Facebook og Instagram.