Mer enn hvert fjerde emne på universiteter og høyskoler undervises på engelsk

Stadig mer av undervisningen ved universiteter og høgskoler foregår på engelsk. Det kan føre til at studentene lærer dårligere, advarer språkekspert.

Nesten fire av ti emner ved NTNU og UiO er på engelsk.
Publisert

Andelen emner ved statlige institusjoner som blir undervist på et annet språk enn norsk, har økt fra 16,2 prosent i 2012 til 27,6 prosent i 2021. Det viser tall fra tilstandsrapporten for høyere utdanning, melder Khrono.

Innenfor naturvitenskapelige og tekniske fag er andelen 49 prosent.

Ved Norges to største universiteter, NTNU og Universitetet i Oslo, blir nesten fire av ti emner undervist på et fremmedspråk.

Trenden er ikke uproblematisk, mener terminolog Marita Kristiansen ved Universitetet i Bergen. Hun sier man forstår ting bedre når man får det presentert på eget morsmål.

– Når du skal lære deg et nytt fag, kobler du det til eksisterende kunnskap. Den koblingen skjer ved ting du allerede har på plass på morsmålet ditt. Og selv om vi kan være gode i engelsk, er det ikke sånn at vi reflekterer, tenker og kobler like godt på engelsk som på norsk, sier hun.

Kristiansen minner om at de aller fleste studentene, over 90 prosent, skal jobbe i det offentlige eller det private næringsliv i Norge.

– Så behovet for å kommunisere faget ditt på norsk er også stort, sier hun.