De får høythengende EU-stipender

Lena van Giesen og Trine Moholdt ved NTNU har blitt tildelt ERC Starting Grants av Det europeiske forskningsrådet.

Publisert Sist oppdatert

Forsker Trine Moholdt ved NTNU er tildelt ERC Starting Grant fra Det europeiske forskningsrådet (ERC). Hun skal forske på hvordan trening påvirker morsmelk.

Morsmelk inneholder ikke bare næringsstoffer til den voksende babyen, men også en rekke andre substanser som har betydning for vekst og utvikling. Det er anbefalt å fullamme til babyen er 6 måneder, samtidig som det anbefales at mor er fysisk aktiv etter fødsel.

Vi har nå mye kunnskap om hvordan trening påvirker de fleste organer og vev i kroppen, men vet veldig lite om effekt av trening på morsmelkssammensetning. Med dagens teknologi har vi muligheten til å gjøre veldig detaljerte analyser av ulike substanser i morsmelken.

Blir morsmelken bedre av trening?

– Jeg ønsker å forstå hvilken effekt utholdenhetstrening kan ha for sammensetningen av morsmelk og hvordan «trent melk» påvirker babyens vekst og helse. Det overordnede målet med denne forskningen er å finne ut om vi kan begrense utviklingen av overvekt hos barn, sier Moholdt i en pressemelding.

Hun er forsker ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.

ExMilk-prosjektet vil pågå i fem år og har et totalbudsjett på ca. 23,5 millioner kroner, hvorav ca. 19 millioner er fra ERC og resten fra NTNU. Moholdt skal ha med seg en ph.d.-stipendiat og to postdoktorer i prosjektgruppen, i tillegg til andre samarbeidspartnere ved NTNU.

Forsker på koraller

Førsteamanuensis Lena van Giesen mottar støtte fra Det europeiske forskningsrådet (ERC) på 1,7 millioner euro for å forske på korallen Lophelia pertusa.

Kaldtvannskorallen Lophelia pertusa er vanlig i Trondheimsfjorden. Den er en verdensomspennende revdannende dyphavskorall.

Lena van Giesen skal undersøke hvordan sanseorganene til korallens larve fungerer og reagerer på signaler fra omverdenen og generell adferd hos dyret. I tillegg skal hun studere hvordan korallen og økosystemet som den lever i påvirkes av endringer i temperatur, saltholdighet og pH-nivåer i vannet.

Van Giesen tilhører forskningsseksjonen Dyrefysiologi ved Institutt for biologi ved NTNU.

Hun er veldig fornøyd med tilskuddet:

– Jeg føler meg utrolig beæret over å motta dette. ERC-støtten vil hjelpe meg med å etablere mitt veldig unge laboratorium, og bane veien for meg som en uavhengig forsker, sier van Giesen.