Ytring

Falsifisering av teorien om menneskeskapte klimaforandringer

Jeg er enig med Geir Hasnes at det at 97% av alle klimaforskere støtter teorien om menneskeskapte klimaforandringer, ikke i seg selv viser at teorien er riktig.

Erik Lindeberg gir i dette innlegget Geir Hasnes noe å starte på når han vil falsifisere teorien om menneskeskapte klimaforandringer.
Publisert

Han skriver imidlertid i universitetsavisa.no 31.08.2021 at «Teoretiseringen om at økt CO2 fører til økte temperaturer verden over, er ikke formulert i noen vitenskapelig teori og kan derfor ikke falsifiseres.»

På samme måte som mange andre naturvitenskapelige fenomen, er teorien om menneskeskapte klimaforandring tverrvitenskapelig og bygger på er en rekke teorier og funn basert på både fysikk, kjemi, biologi og geologi. Noen av grunnelementene i teorien bygger på strålingsfysikk:

· Plancks strålingslov som gir den spektrale energitettheten til varmestrålingen som avgis fra et legeme ved gitt temperatur og modifiseres av legemet strålingsevne (emissivitet).

Erik Lindeberg er sjefsforsker ved CO2 Technology AS

· Kirchhoffs lov som sier at absorpsjon av stråling på overflate beskrives av overflatens absorptivitet. Denne er avhengig av strålingens bølgelengde og lik overflatens emissivitet ved samme bølgelengde.

· Beer-Lambert lov som beskriver absorpsjonen av stråling i gasser.

· Gassenes spektrale fingeravtrykk som måles i laboratorier og er samlet i for eksempel HITRAN-database (HITRANonline, gratis registrering).

· Energitransport ved stråling som beskrevet i Schwarzschilds likning.

Eksistensen av drivhuseffekten forutsetter dessuten en negativ temperaturgradient opp gjennom atmosfæren. Denne (den adiabatiske temperaturgradienten) kan beregnes ved hjelp av termodynamikk. I tillegg er Stefan-Boltzmanns likning nyttig for å kunne bergene jordas utstrålingstemperatur fra toppen av atmosfæren.

Fysikken er sammenfattet i klimamodeller som beskriver transport av masse og energi i atmosfæren og kan brukes til å bergene sammenhengen mellom forandringen av innholdet av klimagasser og temperaturen på jorda. Etter 1970 har klimamodellene gradvis blitt mer avanserte med bedre beskrivelse av de ulike bidrag og tilbakekoblinger og fra midten av 80-tallet har utvikling av mer regnekraft gjort det mulig å lage 3-dimensjonelle modeller av atmosfæren og dens kobling til hav-, is- og jordoverflaten med alle transportlikningene inkludert

Teorien støttes av en rekke observasjoner, for eksempel målinger av overflatetemperaturen. Selv de første prediksjonene fra 1970-tallet, kunne forutsi sammenhengen mellom drivhusgasser og temperatur i en én‑dimensjonal atmosfære med ganske stor nøyaktig. (Hausfather et al., 2020, https://doi.org/10.1029/2019GL085378 ligger bak en betalingsmur, men den som ikke har adgang kan spare 42 $ ved å laste ned en kopi herfra).

De viktigste drivhusgasser som har økt på grunn av menneskelig aktivitet er CO2, metan, lystgass og troposfærisk ozon. En observasjon som også støtter teorien, er strålingsspekteret fra jorda målt med satellitter. Spektret viser at disse gassene har absorpsjon av infrarød stråling på bølgelengder som ikke overlapperabsopsjonen av den viktigste drivhusgassen, H2O.

Dette er ikke en fullstendig oversikt, men kan gi Geir Hasnes noe å starte på når han vil falsifisere teorien om menneskeskapte klimaforandringer. En mer fullstendig oversikt over vitenskapen finnes en av mange lærebøker om atmosfærefysikk.

Når en teori falsifiseres, er det ikke alltid slik at det gjør teorien helt ubrukelig. Da Einstein falsifiserte Newtons mekanikk, førte det ikke til at Newtons lover plutselig ble ubrukbare. Da NASA landet astronauter på månen i 1969, var Newtons lover nøyaktige nok for å bregne Apollos bane, mens derimot GPS-satellitter er helt avhengig av de korreksjoner fra både den spesielle og generelle relativitetsteorien for å kunne gi meningsfulle posisjoner på jorda fordi atomklokkene om bord på satellittene går "for fort".

Kanskje kan Geir Hasnes og andre forskeres kritiske granskning av teorien om menneskeskapt oppvarming, gi nyttige bidrag for å forbedre teorien? Innen naturvitenskapen finnes ingen evige sannheter.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.